y=3x+2 fonksiyonunu x= -10 ile 10 aras? išin apletle eksene yerle?tiren programa ihtiyac?m var. acilll :S