Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Asal Say?lar?n Bulunmas? ve ScrollBar Ekleme


Asal Say?lar?n Bulunmas? ve ScrollBar Ekleme

AÇIKLAMA

Girilen bir say?ya kadar olan asal say?lar? bulan Application'dur. Ayr?ca Javada TextArea'ya scrollbar nas?l eklenir sorusuna örnek te?kil eder.

 

Program Kodu:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
/**
 *
 * @author NEO
 */

public class Main extends JFrame {
 
  public Main()
  {
            String yazdir="";   
   int sayi=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Bulunacak Asallar ?çin S?n?r De?eri Girin"))  ;  
   for(int i=2;i<=sayi;i++)
   { 
   int deger=asalbul(i);
   if(deger==1)
   yazdir+=i+"\n";
   }
   JTextArea ekran=new JTextArea("",20,20);
   ekran.setAutoscrolls(true);
   ekran.setText(yazdir);
   JScrollPane kaydir= new JScrollPane(ekran, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
 
   Container konteyner=getContentPane();
   konteyner.setLayout(new FlowLayout());
   konteyner.add(kaydir);
 
 
   this.setTitle("ASAL SAYILAR");
   setSize(400,400);
   setVisible(true);
  }
    public static void main(String[] args)
    {
      Main kos=new Main();
     }
  public static int asalbul (int x)
  {
  int kontrol=0;
  for(int i=2;i<x;i++)
  {
  if(x%i==0)
   kontrol=1;
  }
  if(kontrol==1)
     return 0;
  else
      return 1;
  }
  }
 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 03 Nisan 2009 00:59 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx