Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Java Java ile Mysql Ba?lant?s?


Java ile Mysql Ba?lant?s?

AÇIKLAMA

Java ile Mysql ba?lant?s?n?n nas?l yap?ld???na ve Java üzerinden Mysql veritaban?nda bulunan bir tabloya veri ekleme ve veri sorgulama i?lemlerine örnek te?kil eder.

Öncelikle  Mysql ile Java'n?n ba?lanmas? sa?layan kütüphanenin kullan?lan java platformuna eklenmesi gerekmektedir.

Programda kullan?lan kütüphane mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz' dir.

Kütüphaneyi A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Java kullan?c?lar?na platform olarak NetBeans ve Eclipse IDE'leri tavsiye edilmektedir.

NetBeans için Mysql Kütüphanesini Eklenmesi Örne?i;

?ndirilen dosya rar veya zip yard?m?yla ç?kar?l?r.

NetBeans aç?l?p  proje aç?ld?ktan sonra Build->Set Main Configuration->Customize 

seçildikten sonra gelen pencereden Libraries k?sm? seçilir gelen pencereden Add Jar/Folder k?sm? seçilir.

Ana Klasörden 

mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar dosyas? eklenir.

Akabinde ana klasor içindeki "lib" klasörü içindeki bütün jar dosyalar?n?n da eklenmesi gerekir.

Program Kodu:

 1. import java.sql.*;
 2.  
 3. public class Main
 4. {
 5.     public static void main(String[] args)
 6.     {
 7.         try
 8.         {
 9.             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
 10.             Connection conTest = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/java");
 11.             Statement komut= conTest.createStatement();
 12.             ResultSet rs = komut.executeQuery("SELECT * FROM gecmis Order By ID");
 13.             String olustur="----------------------------";
 14.             olustur+="\n";
 15.             while(rs.next())
 16.             {
 17.                 olustur+="SIRA NUMARASI "+rs.getString("ID");
 18.                 olustur+=" ";
 19.                 olustur+="ISIM "+rs.getString("AD");
 20.                 olustur+=" ";
 21.                 olustur+="SOY ISIM "+rs.getString("SOYAD");
 22.                 olustur+=" ";
 23.                 olustur+="E POSTA "+rs.getString("EPOSTA");
 24.                 olustur+=" ";
 25.                 olustur+="\n";              
 26.             }
 27.             olustur+="------------------------------";
 28.              System.out.print(olustur);
 29.              conTest.close();
 30.             conTest = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/java");
 31.             komut= conTest.createStatement();
 32.           
 33.              ResultSet ks=komut.executeQuery("Select count(ID) as Sonuc from gecmis");
 34.              ks.first();
 35.              int kayitsay=ks.getInt("Sonuc");
 36.              kayitsay+=1;
 37.              String sql="INSERT INTO gecmis VALUES('";
 38.              sql+=kayitsay;
 39.              sql+="','";
 40.              sql+="NEO";
 41.              sql+="','";
 42.              sql+="Mr.Anderson";
 43.              sql+="','";
 44.              sql+=" Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız ";
 45.              sql+="')";
 46.             
 47.             int ekle=komut.executeUpdate(sql);
 48.             conTest.close();
 49.         }
 50.         catch (Exception hata)
 51.         {
 52.             System.out.println("SURUCU YUKLENEMEDI..."+hata.getMessage());
 53.         }
 54.     }
 55. }

Tablo Yap?s?

Program kullan?lan tablonun ismi "gecmis" tir.

Tablo olu?turulup Mysql klasörü içinde Java veritaban? olu?turulup içine koyulmas? gerekmektedir.

gecmis tablosunun yap?s? a?a??da verilmi?tir.

Tabloyu A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

NetBeans için Örnek Ç?kt?:

----------------------------
SIRA NUMARASI 1 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 2 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 3 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 4 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 5 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 6 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 7 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 8 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
SIRA NUMARASI 9 ISIM NEO SOY ISIM Mr.Anderson E POSTA Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
------------------------------

Yorumlar (9)
 • fatih  - güzel ama ...
  öncelikle te?ekkür ederim böyle bir yaz? için kendim jbuilder 2007 kulan?yorum ayn? i?lemleri yapmak istedim ama olmad? ; NetBeans için Mysql Kütüphanesini Eklenmesi Örne?ini göstermi?siniz peki bunu jbuilder swing k?sm?nda nas?l yapabilirim ? indirdi?im mysql-connector-java-5.1.7 dosyas?n? nerelere include etmem gerekli...?
 • NEO  - Çözüm
  avatar
  Gerekli Yan?t Forum k?sm?nda Java alt?nda verilmi?tir.
 • ibrahim
  sitenizde ki yaz?lar? ilgiyle takip ediyorum.. Fakat hem c++ builder ve mysql hemde bu java makalesini biraz daha amatör seviyede anlatabilirmisiniz. Gerek ekran görüntüleriyle veya k?sa bir video ile.. Çünkü her iki uygulamay?da kendi ortam?mda çal??t?ramad?m.. Bilg. müh oldu?unuz için size göre belki çok basit bir anlat?m ama benim gibi bir amatöre göre biraz kar???k geliyor :) ?yi günler dilerim..
 • NEO  - Yan?t
  avatar
  Video haz?rlamak zaman?m? baya bir al?yor:) E?er uygun bir vakit bulursam bu konuda bir video haz?rlayaca??m...
 • Onur A?ta?  - -
  Makale güzel olmu? eline sa?l?k ve Sadece Localhost mu ? uzak servere ba?lant? yap?labilir mi ?
 • mmmnune  - jar ile mysql ba?lant?
  örnek i inceledim elinize sa?l?k. Benim merak etti?im ?ey ?öyle Projeyi jar haline getirdik diyelim. Ba?ka bir makinaya mysql kural?m. jar ile java program?n? çal??t?rmak istersek mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz bu makinayada kurmak gerekirmi Te?ekkür ederim
 • NEO  -  jar ile mysql ba?lant? Cevap
  avatar
  mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz doasyas? herhangi kurulacak bir dosya de?ildir zaten sadece kodlama a?amas?nda gereklidir.
 • mmmnune  - Mysql ba?lant?
  Benim java ve mysql ile ilgili bir sorum var. win xp olan makinada netbeans üzerinde java ile bir proje geli?tirdim.Bu makinada program sorunsuz mysqle ba?lan?p verileri getiriyor. win 7 homebasic 64 bit üzerine mysql kurdum. java kurdum. Projenin oldu?u dist dosyas?n? bu makinaya kopyalad?m. jar dosyas?n? t?klay?nca yapm?? oldu?um form ekran? geliyor. mysqlden data ça??ram?yor. Acaba neyi eksik yap?yorum. Bilgilendirirseniz çoksevinirim. ?yi çal??malar dilerim.
 • NEO
  avatar
  ayn? mysql sürümünü kurdunuz? problem muhtemel 64 bitlik olmas?ndan olabilir diye dusunuyorum. 32 bitlik bir windows 7 üzerinde denedinizmi?
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:02 )  
522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx