Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


De?i?ken Görülebilirlili?i (Scoping)

AÇIKLAMA

De?i?kenlerin görülebilirlili?ine dair örnek te?kil etmektedir. De?i?kenler bilindi?i üzere bulunduklar? parantezler aras?nda görülebilir durumdad?rlar. Fakat ana class içinde tan?mlanan bir de?i?ken ile ayn? isme sahip fonksiyon içerisinde bir de?i?ken tan?mlad???nda program hangisini kullanacakt?r sorusuna cevap vermektedir.

 

Program Kodu:

 1.  
 2. import java.awt.Container;
 3. import javax.swing.*;
 4.  
 5.  
 6. public class Scoping extends JApplet {
 7.     JTextArea bosluk;
 8.     int x=1;
 9.    
 10.     public void init()
 11.     {
 12.         bosluk=new JTextArea();
 13.         Container container=getContentPane();
 14.         container.add(bosluk);
 15.     }
 16.  
 17.    public void start()
 18.    {
 19.        int x=5;
 20.        bosluk.append("Yerel De?i?ken De?eri:"+x);
 21.        yerelkullan();
 22.        genelkullan();
 23.        yerelkullan();
 24.        genelkullan();
 25.        bosluk.append("\n\n Yerel De?i?ken De?eri:"+x);
 26.   }
 27.   
 28.    public void yerelkullan()
 29.    {
 30.    int x=25;
 31.        bosluk.append("\n\n Hepten Yerel De?eri:"+x);
 32.        x++;
 33.        bosluk.append("\n Hepten Yerel De?eri:"+x);
 34.    }
 35.   
 36.    public void genelkullan()
 37.    {
 38.        bosluk.append("\n\n Genel De?i?ken De?eri:"+x);
 39.        x=x*10;
 40.        bosluk.append("\n Genel De?i?ken De?eri:"+x);
 41.    }
 42.   }

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:00 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do