Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Dinamik Dizi S?ralama


Dinamik Dizi S?ralama

AÇIKLAMA

Javada kullan?c?dan al?nan rakamlar?n?n s?ralanm?? halini gösteren Application türünde bir uygulamad?r.NetBeans platformunda geli?tirlen proje sayesinde dist klasörü içindeki "Sayi_Siralama.jar" dosyas? direk çal??t?r?labilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. import javax.swing.*;
 2.  
 3. /**
 4.  *
 5.  * @author NEO
 6.  */
 7. public class Main {
 8.  
 9.      public static void main(String[] args)
 10.     {
 11.       int boyut=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Girilecek Eleman?n Say?s?n? Belirleyiniz"));
 12.       int dizi[]=new int[boyut];
 13.       for(int i=0;i<boyut;i++)
 14.       dizi[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog((i+1)+".Eleman? Giriniz"));
 15.      
 16.       for(int i=0;i<boyut;i++)
 17.       {
 18.           for(int j=i+1;j<boyut;j++)
 19.           {
 20.               if(dizi[i]>dizi[j])
 21.               {
 22.                   int temp=dizi[j];
 23.                   dizi[j]=dizi[i];
 24.                   dizi[i]=temp;
 25.               }
 26.           }   
 27.       }
 28.       String yazdir="";
 29.       for(int i=0;i<boyut;i++)
 30.       yazdir+=dizi[i]+" ";
 31.       JOptionPane.showMessageDialog(null,yazdir,"S?ralanm?? Dizi",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
 32.     }
 33.  
 34. }
 35.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:58 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.