Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Metinde Karakter ve String Aramak


Metinde Karakter ve String Aramak

AÇIKLAMA

Giri?ten al?nan metin üzerinde istenilen bir karakterin yada herhangi bir karakter grubunun(String) aramas? i?lemini gerçekle?tiren programd?r. Sonuç olarak aran?lan öbe?in bulundu?u ilk konumu geriye döndürür. Bu özelli?i sa?layan IndexOf fonksiyonun farkl? parametrelerle kullan?labilen ba?ka türevleride mevcuttur. Bunlar?n aras?nda metinin sonundan ba?lanarak taranmas? yada herhangi bir konumunda itibaren taranmas? örnek olarak gösterilebilir.Program?n türü Application'dur.

 

Program Kodu:

 1. /*
 2.  * To change this template, choose Tools | Templates
 3.  * and open the template in the editor.
 4.  */
 5.  
 6. package karakteryeribulma;
 7. import javax.swing.*;
 8. /**
 9.  *
 10.  * @author NEO
 11.  */
 12. public class YerBul {
 13.  
 14.     /**
 15.      * @param args the command line arguments
 16.      */
 17.     public static void main(String[] args) {
 18.         
 19.     String girilen=JOptionPane.showInputDialog("Metni Giriniz");
 20.     String aranacak=JOptionPane.showInputDialog("Aranacak ?fadeyi Giriniz");
 21.     int konum=girilen.indexOf(aranacak);
 22.     String sonuc="Aran?lan ?fade ";
 23.     sonuc+=konum+".karakterde bulunmu?tur.";
 24.     JOptionPane.showMessageDialog(null,sonuc,"SONUÇ",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 25.     System.exit(0);
 26.     }
 27.  
 28. }
 29.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:51 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.