Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Say? Okumak Versiyon 2


Say? Okumak Versiyon 2

AÇIKLAMA

Netbeans platformunda yap?lan proje sayesinde kullan?c?dan al?nan say?n?n okunmas?n? sa?lamaktad?r. Dist klasorü içindeki "Say_Okuma.jar" uzant?l? dosya çal??t?r?larak sistem ba??ms?z program çal??t?r?labilir.

Bu projenin di?er say? okumadan fark? ise say? okuma i?leminin algoritmas? de?i?tirilerek s?n?rs?z olarak say? okunmas?n? sa?lamakt?r. Trilyon seviyesinde b?rak?lan program istenirse daha da ileri götürülebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. /*
 2.  * To change this template, choose Tools | Templates
 3.  * and open the template in the editor.
 4.  */
 5.  
 6. package say?okuma;
 7. import javax.swing.*;
 8.  
 9. /**
 10.  *
 11.  * @author NEO
 12.  */
 13. public class SayiOkumaDemo  {
 14.  
 15.     final private String[] ucluGrupSonEk = { "", "Bin", "Milyon", "Milyar","Trilyon" };
 16.  
 17.     final private String[] birler={"Bir","?ki","Üç","Dört","Be?","Alt?","Yedi","Sekiz","Dokuz"};
 18.     final private String[] onlar={"On","Yirmi","Otuz","K?rk","Elli","Altm??","Yetmi?","Seksen","Doksan"};
 19.    
 20.    
 21.     public String sayiOku(String input)
 22.     {
 23.         input = clearInput(input);
 24.         return input;
 25.     }
 26.     public String clearInput(String input)
 27.     {
 28.     String output ="";
 29.     char sayi;
 30.  
 31.     for (int i = 0; i < input.length(); i++)
 32.         {
 33.         sayi = input.charAt(i);
 34.         if (((int) sayi >= (int) '0') && ((int) sayi <= (int) '9'))
 35.                 {
 36.                 output = output + sayi;
 37.         }
 38.     }
 39.  
 40.     return output;
 41.     }
 42.     public String ucluGrupoku(String input)
 43.     {
 44.      String dondur="";
 45.      if(input.length()>2)
 46.      {
 47.       Character c=new Character(input.charAt(0));
 48.       String giris=c.toString();
 49.         if(!giris.equals("0"))
 50.         {
 51.           if(!giris.equals("1"))
 52.           dondur+=birler[Integer.parseInt(giris)-1];
 53.           input=input.substring(1);
 54.           dondur+=" Yüz ";
 55.         }
 56.         else
 57.         input=input.substring(1);
 58.      } 
 59.     
 60.      if(input.length()>1)
 61.      {
 62.       Character c = new Character(input.charAt(0));
 63.       String giris=c.toString();
 64.         if(!giris.equals("0"))
 65.         {
 66.          dondur+=onlar[Integer.parseInt(giris)-1]
 67.          input=input.substring(1);
 68.          dondur+=" ";
 69.         }
 70.          else
 71.          input=input.substring(1);
 72.      }
 73.     
 74.      if(input.length()==1 && !input.equals("0"))
 75.        dondur+=birler[Integer.parseInt(input)-1];
 76.     
 77.      return dondur;    
 78.     }
 79.    
 80.     public  String grupekle(int p)
 81.     {
 82.        String donelim=" "+ucluGrupSonEk[p]+" ";
 83.        return donelim;
 84.     }       
 85.     public static String ters(String normal)
 86.     {
 87.     int i, len = normal.length();
 88.     StringBuffer tersi = new StringBuffer(len);
 89.  
 90.     for (i = (len - 1); i >= 0; i--)
 91.     tersi.append(normal.charAt(i));
 92.     return tersi.toString();
 93.     }
 94.     public static void main(String[] args)
 95.     {
 96.       String bastir="";
 97.       SayiOkumaDemo app = new SayiOkumaDemo();
 98.       String input=JOptionPane.showInputDialog("Say?y? Giriniz","123.456.899");
 99.       String donen=app.sayiOku(input);
 100.       @SuppressWarnings("static-access")
 101.       String tersle=app.ters(donen);
 102.       String parca=tersle;
 103.       String gonder="";
 104.       int kalan=donen.length()%3;
 105.       int sinir;
 106.       if(kalan==0)
 107.       sinir=donen.length()/3;
 108.       else
 109.       sinir=(donen.length()/3)+1;
 110.      
 111.       for(int i=0;i<sinir;i++)
 112.       {   
 113.       if((i*3)+3<tersle.length())
 114.       parca=tersle.substring( i*3, (i*3)+3);
 115.       else
 116.       parca=tersle.substring(i*3,tersle.length());
 117.       if(parca.length()>2)
 118.       gonder=ters(parca.substring(0, 3));
 119.       else
 120.       gonder=ters(parca.substring(0,parca.length()));
 121.      
 122.       String ekle="";
 123.       String kontrol=app.ucluGrupoku(gonder);
 124.       if(!kontrol.equals(""))
 125.       {
 126.       ekle=app.grupekle(i);
 127.      
 128.       if((ekle.trim()).equals("Bin"))
 129.       {
 130.       Character c=new Character(kontrol.charAt(kontrol.length()-1));
 131.       String giris=c.toString();
 132.       if(giris.equals("r"))
 133.       {
 134.        kontrol=kontrol.substring(0,kontrol.length()-3);
 135.       }
 136.       }
 137.       }
 138.       bastir=kontrol+ekle+bastir; 
 139.       }
 140.      
 141.       JOptionPane.showMessageDialog(null,bastir,"SONUÇ",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
 142.       System.exit(0);
 143.     }
 144.  
 145. }
 146.  

Yorumlar (2)
 • ahmet_dogusUni  - faktoriyel java
  package Faktoriyel; import java.util.Scanner; import javax.swing.JOptionPane; public class FaktoriyelBulma { public static void main (String[] args){ String bastir = ""; System.out.println("Kac faktoriyel?";); int x = 1; Scanner klavye = new Scanner(System.in); int sayi = klavye.nextInt(); if (sayi
 • NEO
  avatar
  San?r?m faktoriyel kodunu eklemek istemi?siniz fakat kod tam bitmemi? san?r?m.. yada ba?ka bir problemden dolay? eksik gelmi?.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:51 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.