payla??m için te?ekkürler ,program sorunsuz çal???yor