Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Java ile Mysql Bağlantısı (Öğrenci Veritabanı Projesi)


Java ile Mysql Bağlantısı (Öğrenci Veritabanı Projesi)

AÇIKLAMA

Java ile Mysql bağlantısının nasıl yapıldığına ve Java üzerinden Mysql veritabanında bulunan bir tabloya veri ekleme ve veri sorgulama işlemlerine örnek teşkil eder.

 

Öncelikle  Mysql ile Java'nın bağlanması sağlayan kütüphanenin kullanılan java platformuna eklenmesi gerekmektedir.

Programda kullanılan kütüphane mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz' dir.

Kütüphaneyi Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

Java kullanıcılarına platform olarak NetBeans ve Eclipse IDE'leri tavsiye edilmektedir.

NetBeans için Mysql Kütüphanesini Eklenmesi Örneği;

İndirilen dosya rar veya zip yardımıyla çıkarılır.

NetBeans açılıp  proje açıldıktan sonra Build->Set Main Configuration->Customize 

seçildikten sonra gelen pencereden Libraries kısmı seçilir gelen pencereden Add Jar/Folder kısmı seçilir.

Ana Klasörden 

mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar dosyası eklenir.

Akabinde ana klasor içindeki "lib" klasörü içindeki bütün jar dosyalarının da eklenmesi gerekir.

Program içerisinde veritabanına öğrenci kayıtı,öğrenci arama,öğrenci silme,öğrenci verilerini güncelleme gibi dört temel veritabanı işlemini açıklayan kodlara yer verilmiştir.

Program Kodu:

 1. /*
 2.  * To change this template, choose Tools | Templates
 3.  * and open the template in the editor.
 4.  */
 5.  
 6. package veritabani;
 7. import java.awt.*;
 8. import java.sql.*;
 9. import javax.swing.*;
 10. import java.awt.event.*;
 11. import java.awt.Container;
 12. /**
 13.  *
 14.  * @author Burhan
 15.  */
 16. public class taban extends JFrame implements KeyListener {
 17.       private  JButton bul,guncelle,ekle,sil,yeni,iptal;
 18.       private JLabel lbul,lno,ladi,lsoyadi,lbolum,laciklama;
 19.       private JTextField tbul,tno,tadi,tsoyadi,tbolum;
 20.       private Container pencere;
 21.       
 22.  
 23.       public taban()
 24.       {
 25.           super("Veri Tabanı Çalışması");
 26.  
 27.           pencere= getContentPane();
 28.         
 29.           pencere.setLayout(new FlowLayout());
 30.          
 31.  
 32.           lbul =new JLabel("Öğrenci No Giriniz");
 33.           pencere.add(lbul);
 34.  
 35.           tbul =new JTextField(15);
 36.           pencere.add(tbul);
 37.  
 38.           bul =new JButton("Bul");
 39.           pencere.add(bul);
 40.  
 41.            laciklama =new JLabel("                            Yeni Kayıt İçin  Yeni Kayıt Butonuna Tıklayınız                                ");
 42.           pencere.add(laciklama);
 43.  
 44.  
 45.           lno =new JLabel("Öğr. No");
 46.           pencere.add(lno);
 47.  
 48.           tno =new JTextField(30);
 49.           pencere.add(tno);
 50.         
 51.  
 52.           ladi =new JLabel(" Adı       ");
 53.           pencere.add(ladi);
 54.  
 55.           tadi =new JTextField(30);
 56.           pencere.add(tadi);
 57.          
 58.  
 59.           lsoyadi =new JLabel("Soyadı  ");
 60.           pencere.add(lsoyadi);
 61.  
 62.           tsoyadi =new JTextField(30);
 63.           pencere.add(tsoyadi);
 64.  
 65.           lbolum =new JLabel("Bölümü");
 66.           pencere.add(lbolum);
 67.  
 68.           tbolum =new JTextField(30);
 69.           pencere.add(tbolum);
 70.  
 71.  
 72.           yeni =new JButton("Yeni Kayıt");
 73.           pencere.add(yeni);
 74.  
 75.           guncelle =new JButton("Güncelle");
 76.           pencere.add(guncelle);
 77.           guncelle.setEnabled(false);
 78.  
 79.           ekle =new JButton("Ekle");
 80.           pencere.add(ekle);
 81.           ekle.setEnabled(false);
 82.  
 83.           sil =new JButton("Sil");
 84.           pencere.add(sil);
 85.           sil.setEnabled(false);
 86.  
 87.           iptal =new JButton("İptal");
 88.           pencere.add(iptal);
 89.  
 90.          
 91.           //tbul.addKeyListener(this);
 92.           tno.addKeyListener(this);
 93.           tadi.addKeyListener(this);
 94.           tsoyadi.addKeyListener(this);
 95.           tbolum.addKeyListener(this);
 96.           tbul.addKeyListener(this);
 97.  
 98.           bul.addActionListener( new ActionListener() {
 99.  
 100.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 101.                 {  
 102.                   // bul olayı
 103.                     try
 104.         {
 105.             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
 106.             Connection conTest = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/javaornek","root","1");
 107.             Statement komut= conTest.createStatement();
 108.             ResultSet rs = komut.executeQuery("SELECT * FROM ogrenci");
 109.             int son=0;
 110.             String ab=tbul.getText();
 111.             if (! ab.equals(""))
 112.             {
 113.             while(rs.next())
 114.             {
 115.                if (ab.equals(rs.getString("no")))
 116.                {
 117.                    tno.setText(rs.getString("no"));
 118.                    tadi.setText(rs.getString("adi"));
 119.                    tsoyadi.setText(rs.getString("soyadi"));
 120.                    tbolum.setText(rs.getString("bolum"));
 121.                    tbul.setText("");
 122.                    son=1;
 123.                    ekle.setEnabled(false);
 124.                    guncelle.setEnabled(true);
 125.                    sil.setEnabled(true);
 126.                    yeni.setEnabled(false);
 127.                    laciklama.setText("İlgili Bölümleri Değiştirip Güncelleyin ya da Sil İşlemini Gerçekleştiriniz");
 128.                    tno.setEnabled(false);
 129.                    break;
 130.                }
 131.  
 132.             }
 133.               if (son==0) JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kayıt Bulunamadı");
 134.             }
 135.             else
 136.                 JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öncelikle Aranacak Öğrenci Numarası Giriniz");
 137.         }
 138.         catch (Exception hata)
 139.         {
 140.             System.out.println("SURUCU YUKLENEMEDI..."+hata.getMessage());
 141.         }
 142.  
 143.  
 144.                 } // actionperformed sonu
 145.  
 146.              } // new action listener sonu
 147.  
 148.           ); // action listener sonu
 149.  
 150.  
 151.  
 152.  
 153.  
 154.          
 155.           yeni.addActionListener( new ActionListener() {
 156.  
 157.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 158.                 {
 159.                   // yeni olayı
 160.                     String yenikont=tbul.getText();
 161.                        if(! yenikont.equals("")) tno.setText(yenikont);
 162.                        else  tno.setText("");
 163.                          tadi.setText("");
 164.                          tsoyadi.setText("");
 165.                          tbolum.setText("");
 166.                          ekle.setEnabled(true);
 167.                          sil.setEnabled(false);
 168.                          guncelle.setEnabled(false);
 169.                          yeni.setEnabled(false);
 170.                          bul.setEnabled(false);
 171.  
 172.                 } // actionperformed sonu
 173.  
 174.              } // new action listener sonu
 175.  
 176.           );
 177.  
 178.  
 179.           iptal.addActionListener( new ActionListener() {
 180.  
 181.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 182.                 {
 183.                   // yeni olayı
 184.                          tno.setText("");
 185.                          tadi.setText("");
 186.                          tsoyadi.setText("");
 187.                          tbolum.setText("");
 188.                          yeni.setEnabled(true);
 189.                          bul.setEnabled(true);
 190.                          ekle.setEnabled(false);
 191.                          guncelle.setEnabled(false);
 192.                          sil.setEnabled(false);
 193.                          tbul.setText("");
 194.                          laciklama.setText("                            Yeni Kayıt İçin  Yeni Kayıt Butonuna Tıklayınız                                ");
 195.                          tno.setEnabled(true);
 196.                 } // actionperformed sonu
 197.  
 198.              } // new action listener sonu
 199.  
 200.           );
 201.  
 202.  
 203.  
 204.  
 205.           guncelle.addActionListener( new ActionListener() {
 206.  
 207.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 208.                 {
 209.                   // bul olayı
 210.                     try
 211.         {
 212.             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
 213.             Connection conTest = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/javaornek","root","1");
 214.             Statement komut= conTest.createStatement();
 215.              
 216.               String abc=tadi.getText();
 217.               String abcd=tsoyadi.getText();
 218.               String abcde=tbolum.getText();
 219.             if (! (abc.equals("")|| abcd.equals("")|| abcde.equals("")))
 220.             {
 221.               String sql="UPDATE ogrenci set adi='";
 222.               sql+= tadi.getText();
 223.               sql+="', soyadi='";
 224.               sql+= tsoyadi.getText();
 225.               sql+="', bolum='";
 226.               sql+=tbolum.getText();
 227.               sql+="' where no='";
 228.               sql+= tno.getText();
 229.               sql+="'";
 230.                     boolean rs = komut.execute(sql);
 231.                          tno.setText("");
 232.                          tadi.setText("");
 233.                          tsoyadi.setText("");
 234.                          tbolum.setText("");
 235.                          yeni.setEnabled(true);
 236.                          bul.setEnabled(true);
 237.                          ekle.setEnabled(false);
 238.                          guncelle.setEnabled(false);
 239.                          sil.setEnabled(false);
 240.                          tbul.setText("");
 241.                          laciklama.setText("                            Yeni Kayıt İçin  Yeni Kayıt Butonuna Tıklayınız                                ");
 242.                          tno.setEnabled(true);
 243.             JOptionPane.showMessageDialog(null,"Güncelleme İşlemi Başarı İle Gerçekleşti");
 244.             } else
 245.               JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öncelikle İlgili Bilgileri Giriniz");
 246.  
 247.         }
 248.         catch (Exception hata)
 249.         {
 250.             System.out.println("SURUCU YUKLENEMEDI..."+hata.getMessage());
 251.         }
 252.  
 253.  
 254.                 } // actionperformed sonu
 255.  
 256.              } // new action listener sonu
 257.  
 258.           );
 259.  


                                           SONRAKİ SAYFA

Yorumlar (5)
 • mrb  - projenin jar dosyasını koyabilirmisiniz
  projenin jar dosyasını koyabilirmisiniz
 • Yaşar NARCI  - Kayıtlara resim ekleme
  Bu hazırladığınız uygulamada bir de öğrencilerin resimlerini eklemek gerekse idi, bu resimlerin veritabanında değil de dosyada saklanabileceği ama dosya yolunun veritabanında kaydedileceği bir durum karşısında ne gibi bir yöntem kullanabilirdik?
 • Ahmet Murat  - Veritabanı Sorunu
  :!: Öncelikle Merhabalar; Çok güzel bir proje yaparak biz yeni başlayanlara çok güzel bir uygulama hazırlamışsınız. Ben bu projeyi baştan yaptım sizin yaptığınız gibi ama veritabanı ile ilgili bir sorun yaşadım, programı çalıştırdığım zaman bana "SURUCU YUKLENEMEDI...Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)" bu şekilde bir hata veriyor bunun nedeni ne olabilir, ne yaptıysam bir türlü düzeltemedim, yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin..
 • NEO
  avatar
  Arkadaşlar proje 2 sayfadir devaminda bulunmaktadir jar dosyalari..Sonraki sayfaya tıklayın...Kodlara baktığınızda kurduğunuz mysql üzerinde data klasöründe javaornek isimli klasor oluşturulmalı içine veritabanı dosyaları konmalı ve root şifresi 1 olmalıdır. Sizin bu ayarlarda sııkıntı var yani sorun kurduğunuz mysql ile alakalı şifreye dikkat veritabanına dikkat ayarlara dikkat tekrardan belirtmek isterim sitemizdeki kodlarda hata yoktur:)
 • ismail
  :P
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:49 )  
amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım amınıza koyayım