Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Mouse ?le Çizim Yapma


Mouse ?le Çizim Yapma

Netbeans platformunda yap?lan proje sayesinde mouse ile t?klan?lan noktalarda rastgele renkli çizim yap?lmas?n? sa?lamaktad?r. Dist klasorü içindeki "JavaApplication2.jar" uzant?l? dosya çal??t?r?larak sistem ba??ms?z program çal??t?r?labilir.

Program sayesinde Mouse kullan?larak çe?itli ?ekiller çizdirebilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. /*
 4.  * To change this template, choose Tools | Templates
 5.  * and open the template in the editor.
 6.  */
 7.  
 8. package javaapplication2;
 9.  
 10. import java.awt.BorderLayout;
 11. import java.awt.Color;
 12. import java.awt.Graphics;
 13. import java.awt.Point;
 14. import java.awt.event.MouseEvent;
 15. import java.awt.event.MouseMotionAdapter;
 16. import javax.swing.JFrame;
 17. import javax.swing.JLabel;
 18.  
 19. /**
 20.  *
 21.  * @author Celal Atalar
 22.  */
 23. public class Cizim extends JFrame  {
 24.  
 25.   private int pointcount=0;
 26.  
 27.   private Point point[]=new Point[10000];
 28.  
 29.   public Cizim()
 30.   {
 31.       getContentPane().add(new JLabel("Çizim ??lemi ?çin Sürükleme"), BorderLayout.SOUTH);
 32.       addMouseMotionListener(
 33.              
 34.               new MouseMotionAdapter(){
 35.          
 36.           public void mouseDragged(MouseEvent event)
 37.           {
 38.              if(pointcount<point.length)
 39.              {
 40.                
 41.                  point[pointcount]=event.getPoint();
 42.                  pointcount++;
 43.                  repaint();
 44.              }
 45.           }
 46.          
 47.          
 48.       } );
 49.       setSize(300,150);
 50.       setVisible(true);
 51.   }
 52.  
 53.   
 54.     public void paint(Graphics g) {
 55.        
 56.         super.paint(g);
 57.         for(int i=0;i<point.length && point[i]!=null ;i++)
 58.         {
 59.           Color c=new Color( (int) (Math.random()*256),(int)(Math.random()*256),(int)(Math.random()*256))
 60.           g.setColor(c);
 61.           g.fillRect(point[i].x,point[i].y , 4, 4);
 62.         }
 63.         // TODO code application logic here
 64.     }
 65.  
 66.     public static void main (String args[])
 67.     {
 68.         Cizim application=new Cizim();
 69.         application.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 70.     }
 71.  
 72.     private int random() {
 73.         throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented");
 74.     }
 75.    
 76. }
 77.  
 78.  
 

 

Yorumlar (3)
 • werkas
  :pinch: arkada?lar ben yeni ba?lad?m da proramlamaya bunlar? nas?l ça??t?rcaz bilen varsa bi yard?m edebilirmi .......
 • NEO
  avatar
  Sadece çal??t?rmak içinse rar indirdi?in dosyan?n bulunan dist klasörü içindeki jar uzant?l? dosyay? çal??t?rman yeterli olacakt?r. E?er projeyi bir platform üzerinden çal??t?r?p kodlar üzerinde oynamak vs gibi i?lemler yapmak istiyorsan örne?in NetBeans platformunu kullanabilirsin. Proje olarak at?ld?g?ndan NetBeans'i aç?p Open Project'ten cizim.rar dosyas? içerisindeki JavaApplication2 klasorunu açman yeterli olacakt?r.
 • murro61
  emeklerinize sa?l?k
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 14 Haziran 2011 10:44 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.