Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java ?çiçe Pencereler Uygulamas?


?çiçe Pencereler Uygulamas?

Dist klasorü içindeki "JavaApplication6.jar" uzant?l? dosya çal??t?r?larak sistem ba??ms?z program çal??t?r?labilir.

Javada MDI formlar?n gösterilmesine yönelik uygulamad?r. ?çiçe aç?lan pencerelerde rastgele bir resim gösterilmektedir. Her t?klamaya kar??l?k olarak yeni bir iç pencere olu?turulur. Aç?lm?? bir resim olsa bile her t?klamayla yeni bir pencere olu?turulur. Program?  e?er derlemeye denerseniz, dist klasörü yeniden olu?turulaca??ndan orada bulunan resimler silenicek dolay?s?yla program çal??mayacakt?r. Bu yüzden program? derlemeden önce resimlerin bir yede?ini alman?z? veya yollar?n? de?i?tirmenizi tavsiye ederim.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. /*
 4.  * To change this template, choose Tools | Templates
 5.  * and open the template in the editor.
 6.  */
 7.  
 8. package javaapplication6;
 9.  
 10. import java.awt.BorderLayout;
 11. import java.awt.Container;
 12. import java.awt.Dimension;
 13. import java.awt.Graphics;
 14. import java.awt.event.ActionEvent;
 15. import java.awt.event.ActionListener;
 16. import javax.swing.ImageIcon;
 17. import javax.swing.JDesktopPane;
 18. import javax.swing.JFrame;
 19. import javax.swing.JInternalFrame;
 20. import javax.swing.JMenu;
 21. import javax.swing.JMenuBar;
 22. import javax.swing.JMenuItem;
 23. import javax.swing.JPanel;
 24.  
 25. /**
 26.  *
 27.  * @author Celal Atalar
 28.  */
 29. class MyPanel extends JPanel
 30. {
 31.    private ImageIcon resimler;
 32.    String yollar[]={"1.jpg","2.jpg","3.jpg","4.jpg","5.jpg","6.jpg"};
 33.    public MyPanel()
 34.    {
 35.        int sayi=(int)(Math.random()*6);
 36.        resimler=new ImageIcon(yollar[sayi]);
 37.    }
 38.    public void paintComponent(Graphics g)
 39.    {
 40.      super.paintComponent(g);
 41.      resimler.paintIcon(this,g,0,0);
 42.    }
 43.    public Dimension getPreferredSize()
 44.     {
 45.         return new Dimension( resimler.getIconWidth(),
 46.             resimler.getIconHeight() );               
 47.    }
 48.  
 49. }
 50. public class Resim extends JFrame{
 51.  
 52.     JDesktopPane pencere;
 53.    
 54.     public Resim()
 55.     {
 56.         JMenuBar bar=new JMenuBar();
 57.         JMenu ekle=new JMenu("Ekle");
 58.         JMenuItem icpencere=new JMenuItem("?ç Pencere");
 59.         ekle.add(icpencere);
 60.         bar.add(ekle);
 61.         setJMenuBar(bar);
 62.         pencere=new JDesktopPane();
 63.         getContentPane().add(pencere);
 64.         icpencere.addActionListener(
 65.        
 66.         new ActionListener(){
 67.             public void actionPerformed(ActionEvent olay)
 68.             {
 69.               JInternalFrame yavru=new JInternalFrame("?Ç PENCERE",true,true,true,true)
 70.               Container icerde=yavru.getContentPane();
 71.               MyPanel panel=new MyPanel();
 72.               icerde.add(panel,BorderLayout.CENTER);
 73.               yavru.pack();
 74.               pencere.add(yavru);
 75.               yavru.setVisible(true);
 76.             }
 77.            
 78.         });
 79.        
 80.     setSize(600,600);
 81.     setVisible(true);
 82.     }
 83.     public static void main(String[] args) {
 84.       Resim application=new Resim();
 85.       application.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 86.     }
 87.  
 88. }
 89.  
 90.  
 91.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 11 Ocak 2013 00:10 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.