Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Asal Say? Bulma


Asal Say? Bulma

S?n?r de?eri belirtilen say?ya kadar olan asallar? bularak, mesaj penceresiierisinde Jtextareave JScrollbar yard?m? ile dzenli hale getirilerek gsterilmi? halidir. JtextArea, JScrollBar , java ierisinde asall?k testine rnek te?kil eder.

 

 1. <em>import javax.swing.*;
 2. import java.awt.*;
 3. import java.applet.*;
 4. import java.awt.event.*;
 5. /** * * @author NEO */
 6. public class Main extends JFrame {
 7. public static void main(String[] args)
 8. {
 9. JTextArea ekran=new JTextArea("",20,20);
 10. JScrollPane kaydir= new JScrollPane(ekran, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
 11. String yazdir="";
 12. int sayi=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Bulunacak Asallar ?in S?n?r De?eri Girin")) ;
 13. for(int i=2;i<=sayi;i++)
 14. { int deger=asalbul(i);
 15. if(deger==1)
 16. yazdir+=i+"\n"; }
 17. ekran.setAutoscrolls(true);
 18. ekran.setText(yazdir);
 19. JOptionPane.showMessageDialog(null,kaydir,"Asal Say?Sonular?",3);
 20. }
 21. public static int asalbul (int x)
 22. { int kontrol=0;
 23. for(int i=2;i<x;i++)
 24. { if(x%i==0) kontrol=1;
 25. } if(kontrol==1)
 26. return 0;
 27. else
 28. return 1;
 29. }
 30. }</em>

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 11 Ocak 2013 00:11 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.