Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Algoritma Yorumlay?c?


Algoritma Yorumlay?c?

Algoritma Yorumlay?c? program?n?n taray?c?n?zda çal??abilmesi için bilgisayar?n?zda JRE(Java Runtime Environment)'nin kurulu olmas? gereklidir.
 
Algoritma Yorumlay?c? program? Türkçe olarak girilen bir algoritman?n çal??t?r?l?p sonucun görülebilmesini sa?lar. Algoritma Yorumlay?c? program? Java ve JavaCC kullan?larak yaz?lm??t?r. Program?n içerisinde örnek bir program gelmektedir. Bu program ile girilen bir N say?s?ndan küçük do?al say?lar?n karelerinin toplam? hesaplat?lmaktad?r. Algoritma yorumlay?c? program?n? kullanarak siz de kendi yazd???n?z algoritmalar? deneyebilirsiniz. Kar??n?za ç?kan hatalar? ve gördü?ünüz eksiklikleri bize bildirirseniz program?n geli?mesi daha kolay olacakt?r.
 
 
Yorumlar (2)
  • salelltd
    dü?ünce güzel ama eksikleri var san?r?m. en basitinden tan?mlanmam?? bir de?i?keni kullanmaya çal???nca program donup kal?yor, halbuki uyar? vermesi gerekirdi... :)
  • caki  - Tan?mlanmam?? De?i?ken
    avatar
    Merhaba, site ile çok ilgilenemedi?im için yakla??k 1 y?l sonra cevap yaz?yorum :confused: Bu proje k?s?tl? zamanda yapt???m bir uygulama idi. Herhangi bir dokümantasyon veya kullan?mla ilgili bir?ey yok. Eksiklikleri baya var. Örne?in ondal?kl? say?lar tan?mlayam?yorsun, dizi olu?turam?yorsun, d??ardan kopyala yap??t?r olmuyor. Bu sürümde Türkçe karakter kullan?nca alg?lam?yor vs. Ama senin söyledi?in tan?mlanmam?? de?i?ken kullan?lmaya çal???ld???nda uyar? mesaj? veriyor, donup kalm?yor. Ya da ben öyle bir örnekle kar??la?mad?m henüz. F?rsat bulup da güncelleme yapam?yorum malesef. Bu haliyle bile bence algoritma ö?renmek isteyenlere yard?mc? olabilir.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 07 Eylül 2011 21:16 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.