Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Amiral Batt? Oyunu


Amiral Batt? Oyunu

AÇIKLAMA

C ile yaz?lm?? "Amiral Batt? Oyunu"
Oyunu bilgisayara kar?? oynuyorsunuz.Bilgisayar 10x10'luk bir düzlem içersinde gemileri rastgele yerle?tiriyor ve girece?iniz koordinatlara göre bilgisayar?n yerle?tirdi?i bütün gemileri bat?rmaya çal???yorsunuz.Kodlar? çal??t?r?p oyuna ba?lamadan önce oyun hakk?ndaki genel bilgiler kar??n?za ç?kacakt?r.?yi e?lenceler.. Bahad?r SARIKAN.. Bilg.Prog.II.Ö?rt.II.S?n?f Ordu Üniversitesi ...

Program Kodu:

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #include <stdio.h>
 7. #include <conio.h>
 8. #pragma hdrstop
 9.  
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11.  
 12. #pragma argsused
 13. void tablo(char oyun[10][10],int puan)
 14. {
 15. printf("\n");
 16. printf("  --a-- --b-- --c-- --d-- --e-- --f-- --g-- --h-- --i-- --j--\n");
 17. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 18. printf(" 1  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[0][0],oyun[0][1],oyun[0][2],oyun[0][3],oyun[0][4],oyun[0][5],oyun[0][6],oyun[0][7],oyun[0][8],oyun[0][9]);
 19. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 20. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 21. printf(" 2  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[1][0],oyun[1][1],oyun[1][2],oyun[1][3],oyun[1][4],oyun[1][5],oyun[1][6],oyun[1][7],oyun[1][8],oyun[1][9]);
 22. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 23. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 24. printf(" 3  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[2][0],oyun[2][1],oyun[2][2],oyun[2][3],oyun[2][4],oyun[2][5],oyun[2][6],oyun[2][7],oyun[2][8],oyun[2][9]);
 25. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 26. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 27. printf(" 4  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[3][0],oyun[3][1],oyun[3][2],oyun[3][3],oyun[3][4],oyun[3][5],oyun[3][6],oyun[3][7],oyun[3][8],oyun[3][9]);
 28. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 29. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 30. printf(" 5  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[4][0],oyun[4][1],oyun[4][2],oyun[4][3],oyun[4][4],oyun[4][5],oyun[4][6],oyun[4][7],oyun[4][8],oyun[4][9]);
 31. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 32. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 33. printf(" 6  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[5][0],oyun[5][1],oyun[5][2],oyun[5][3],oyun[5][4],oyun[5][5],oyun[5][6],oyun[5][7],oyun[5][8],oyun[5][9]);
 34. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 35. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 36. printf(" 7  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[6][0],oyun[6][1],oyun[6][2],oyun[6][3],oyun[6][4],oyun[6][5],oyun[6][6],oyun[6][7],oyun[6][8],oyun[6][9]);
 37. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 38. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 39. printf(" 8  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[7][0],oyun[7][1],oyun[7][2],oyun[7][3],oyun[7][4],oyun[7][5],oyun[7][6],oyun[7][7],oyun[7][8],oyun[7][9]);
 40. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 41. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 42. printf(" 9  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[8][0],oyun[8][1],oyun[8][2],oyun[8][3],oyun[8][4],oyun[8][5],oyun[8][6],oyun[8][7],oyun[8][8],oyun[8][9]);
 43. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 44. printf(" |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |\n");
 45. printf("10  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |  %c  |\n",oyun[9][0],oyun[9][1],oyun[9][2],oyun[9][3],oyun[9][4],oyun[9][5],oyun[9][6],oyun[9][7],oyun[9][8],oyun[9][9]);
 46. printf(" |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|\n");
 47. printf("\nPuaniniz:%d\n",puan);
 48.  
 49. }
 50.  
 51. int main(int argc, char* argv[])
 52. {
 53.  
 54. basla:
 55. clrscr();
 56. printf("\n -- AMIRAL BATTI OYUNU --\n\n      ## KURALLAR ##\n\n");
 57. printf(" 1.Amiral Batti oyunu Gemi Savasi olarak da bilinir.\n");
 58. printf(" 2.Bu oyunun amaci, bilgisayarin yerlestirdigi gemilerin yerlerini\n");
 59. printf("    dogru tahmin ederek bilgisayarin donanmasini batirarak zafere\n");
 60. printf("    ulasmaktir.\n");
 61. printf(" 3.1 adet Savas Gemisi(4 kare alan kapsar.)\n");
 62. printf("    1 adet Kruvazor    (3 kare alan kapsar.)\n");
 63. printf("    1 adet Denizalti   (2 kare alan kapsar.)\n");
 64. printf("    1 adet Mayin       (1 kare alan kapsar.)\n");
 65. printf("    1 adet Muhrip      (2 kare alan kapsar.)\n");
 66. printf(" 4.Satir ve sutundaki degerlere gore koordinat degerleri girilir.\n");
 67. printf(" 5.Her karavana atisinizda mevcut puaninizdan 10 puan dusulur.\n");
 68. printf(" 6.Her isabetli atisinizda puaniniz ayni kalir.\n");
 69. printf(" 7.Isabetli atislariniz O ile gosterilir.\n");
 70. printf(" 8.Karavana atislariniz X ile gosterilir.\n");
 71. printf(" 9.Maximum puan:1000\n");
 72. printf(" 10.Mevcut puaniniz:1000\n");
 73. printf("    BASARILAR...  Bahadir SARIKAN\n\n");
 74. printf("Oyuna baslamak icin lutfen herhangi bir tusa basiniz...");
 75. getche();
 76. clrscr();
 77.  
 78. randomize();
 79. char dizi[10][10];
 80. char oyun[10][10];
 81. char devam,q,satir[1],c;
 82. int puan=1000,sayac=0;
 83.  
 84. int savas=0,kruvazor=0,denizalti=0,mayin=0,muhrip=0;
 85. int y,gemicesidi,x=0,z,t;
 86. int SavasGemi=1,KruvazorGemi=1,MayinGemi=1,DenizAltiGemi=1,MuhripGemi=1;
 87.  
 88. for(int x=0;x<=9;x++)
 89. {
 90.   for(int y=0;y<=9;y++)
 91.   dizi[x][y]='\0';
 92. }
 93.  
 94. for(int z=0;z<=9;z++)
 95. {
 96.   for(int t=0;t<=9;t++)
 97.   oyun[z][t]='\0';
 98. }
 99.  
 100.  
 101. while(1)
 102. {
 103. gemicesidi=(rand()%5)+1;
 104. y=rand()%10;
 105.  
 106. if(gemicesidi==1)
 107. {
 108.  if(savas<1)
 109.  {
 110.   if(y>6)
 111.   {
 112.    for(int i=y;i>=y-3;i--)
 113.    dizi[x][i]='S';
 114.    x+=2;
 115.    savas++;
 116.   }
 117.   if(y<=6)
 118.   {
 119.    for(int i=y;i<=y+3;i++)
 120.    dizi[x][i]='S';
 121.    x+=2;
 122.    savas++;
 123.  
 124.   }
 125.  }
 126. }
 127.  
 128. if(gemicesidi==2)
 129. {
 130.  if(kruvazor<1)
 131.  {
 132.   if(y>7)
 133.   {
 134.    for(int i=y;i>=y-2;i--)
 135.    dizi[x][i]='K';
 136.    x+=2;
 137.    kruvazor++;
 138.   }
 139.   if(y<=7)
 140.   {
 141.    for(int i=y;i<=y+2;i++)
 142.    dizi[x][i]='K';
 143.    x+=2;
 144.    kruvazor++;
 145.  
 146.   }
 147.  }
 148. }
 149.  
 150.  
 151. if(gemicesidi==3)
 152. {
 153.  if(denizalti<1)
 154.  {
 155.   if(y>8)
 156.   {
 157.    for(int i=y;i>=y-1;i--)
 158.    dizi[x][i]='D';
 159.    x+=2;
 160.    denizalti++;
 161.   }
 162.   if(y<=8)
 163.   {
 164.    for(int i=y;i<=y+1;i++)
 165.    dizi[x][i]='D';
 166.    x+=2;
 167.    denizalti++;
 168.  
 169.   }
 170.  }
 171. }
 172.  
 173.  
 174. if(gemicesidi==4)
 175. {
 176.  if(mayin<1)
 177.  {
 178.   dizi[x][y]='M';
 179.   x+=2;
 180.   mayin++;
 181.  
 182.  }
 183. }
 184.  
 185. if(gemicesidi==5)
 186. {
 187.  if(muhrip<1)
 188.  {
 189.   if(y>8)
 190.   {
 191.    for(int i=y;i>=y-1;i--)
 192.    dizi[x][i]='P';
 193.    x+=2;
 194.    muhrip++;
 195.   }
 196.   if(y<=8)
 197.   {
 198.    for(int i=y;i<=y+1;i++)
 199.    dizi[x][i]='P';
 200.    x+=2;
 201.    muhrip++;
 202.  
 203.   }
 204.  }
 205. }
 206.  
 207. if((savas==1)&&(kruvazor==1)&&(denizalti==1)&&(mayin==1)&&(muhrip==1))break;
 208. }
 209.  
 210. while(1)
 211. {
 212.  do{
 213.     bos:
 214.     clrscr();
 215.     tablo(oyun,puan);
 216.     printf("\n\n");
 217.     printf("\nLutfen sutun harfini giriniz >>");
 218.     scanf("%c",&q);
 219.     c=q;
 220.     t=q;
 221.     if(t==10)goto bos;
 222.     if((t<97)||(t>106))
 223.     {
 224.      printf("\nLutfen a ile j arasinda bir deger giriniz...\n");
 225.      printf("Devam etmek icin lutfen bir tusa basiniz..\n");
 226.      getche();
 227.     }
 228.     }while((t<97)||(t>106));
 229.  do{
 230.     bos2:
 231.     clrscr();
 232.     tablo(oyun,puan);
 233.     printf("\n\n");
 234.     printf("\nLutfen sutun harfini giriniz >>%c\n",c);
 235.     printf("\nLutfen satir degerini giriniz >>");
 236.     gets(satir);
 237.     if(satir[0]==0)goto bos2;
 238.     z=atoi(satir);
 239.     if((z<=0)||(z>10))
 240.     {
 241.      printf("\nLutfen 1 ile 10 arasinda bir deger giriniz...\n");
 242.      printf("Devam etmek icin lutfen bir tusa basiniz..\n");
 243.      getche();
 244.      clrscr();
 245.      tablo(oyun,puan);
 246.      printf("\n\n");
 247.      printf("\nLutfen sutun harfini giriniz >>%c\n",q);
 248.     }
 249.     }while((z<=0)||(z>10));
 250.  
 251.  
 252. if(dizi[z-1][t-97]=='K')
 253. {
 254.  oyun[z-1][t-97]='O';
 255.  if(KruvazorGemi==3)
 256.  {
 257.   printf("\nKruvazor Gemisi Batti..\n");
 258.   printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 259.   getche();
 260.  }
 261.  if(KruvazorGemi<3)
 262.  {
 263.   printf("\nTebrikler! Bir gemi vurdunuz..\n");
 264.   printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 265.   getche();
 266.  }
 267.  KruvazorGemi++;
 268. }
 269.  else if(dizi[z-1][t-97]=='S')
 270.         {
 271.          oyun[z-1][t-97]='O';
 272.          if(SavasGemi==4)
 273.          {
 274.           printf("\nSavas Gemisi Batti..\n");
 275.           printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 276.           getche();
 277.          }
 278.          if(SavasGemi<4)
 279.          {
 280.           printf("\nTebrikler! Bir gemi vurdunuz..\n");
 281.           printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 282.           getche();
 283.          }
 284.          SavasGemi++;
 285.         }
 286.         else if(dizi[z-1][t-97]=='M')
 287.                {
 288.                 oyun[z-1][t-97]='O';
 289.                 printf("\nMayin Imha Edildi..\n");
 290.                 printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 291.                 getche();
 292.                }
 293.                else if(dizi[z-1][t-97]=='D')
 294.                       {
 295.                        oyun[z-1][t-97]='O';
 296.                        if(DenizAltiGemi==2)
 297.                        {
 298.                         printf("\nDeniz Alti Batti..\n");
 299.                         printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 300.                         getche();
 301.  
 302.                        }
 303.                        if(DenizAltiGemi<2)
 304.                        {
 305.                         printf("\nTebrikler! Bir gemi vurdunuz..\n");
 306.                         printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 307.                         getche();
 308.                        }
 309.                        DenizAltiGemi++;
 310.                       }
 311.                       else if(dizi[z-1][t-97]=='P')
 312.                              {
 313.                              oyun[z-1][t-97]='O';
 314.                              if(MuhripGemi==2)
 315.                              {
 316.                               printf("\nMuhrip Gemisi Batti..\n");
 317.                               printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 318.                               getche();
 319.  
 320.                              }
 321.                              if(MuhripGemi<2)
 322.                              {
 323.                               printf("\nTebrikler! Bir gemi vurdunuz..\n");
 324.                               printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 325.                               getche();
 326.                              }
 327.                              MuhripGemi++;
 328.                              }
 329.  
 330.  
 331. else
 332. {
 333.  oyun[z-1][t-97]='X';
 334.  puan=puan-10;
 335.  printf("\nUzgunum Karavana..\n");
 336.  printf("Devam etmek icin bir tusa basiniz ..");
 337.  getche();
 338. }
 339. sayac++;
 340. if((sayac==100)||(KruvazorGemi+SavasGemi+MayinGemi+DenizAltiGemi+MuhripGemi==16))break;
 341. }
 342. clrscr();
 343. printf("\n\n");
 344. printf("       AMIRAL BATTI\n\n");
 345. printf(" Tebrikler! Oyunu Basari ile Bitirdiniz..\n");
 346. for(int i=0;i<=puan;i++)
 347. {
 348.  printf("\r Puaniniz:%d",i);
 349.  for(int j=0;j<=1000000;j++){
 350.  }
 351. }
 352. printf("\n\n Oyunu Tekrar Oynamak ister misiniz (e/h) >>");
 353. scanf("%s",&devam);
 354. if((devam=='E')||(devam=='e'))goto basla;
 355. if((devam=='H')||(devam=='h'))goto son;
 356. getche();
 357.     return 0;
 358.     son:
 359. }
 360. //------------------------------------------------------------------------------
 361.  
 362.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 06 Ağustos 2011 06:43 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.