Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizi Üzerinde Fonksiyonlarla S?ralama, Ortalama Bulma, Eleman De?i?tirme ve Arama


Dizi Üzerinde Fonksiyonlarla S?ralama, Ortalama Bulma, Eleman De?i?tirme ve Arama

AÇIKLAMA

Bu programda öncelikli olarak kullan?c?dan 20 adet say? al?nmaktad?r. Program içerisinde 5 adet fonksiyon bulunmaktad?r. Dizi s?rala fonksiyonu girilen say?lar? küçükten büyü?e s?ralar ve say?lar? ekrana bast?r?r. Ortalama fonksiyonu girilen say?lar?n ortalamas?n? hesaplar ve gösterir.Eleman De?i?tir fonksiyonu öncelikli olarak yeni girilecek eleman? ve ard?ndan da girilmesi istenen s?ray? (indis numaras?n?) kullan?c?dan ald?ktan sonra ilgili günçelle?tirmeyi yapar. Arama fonksiyonu kullan?c? taraf?dan girilen say?y? dizi içerisinde arar ve bulursa indis numaras?n? geriye dönderir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7.  
 8. void yazdir();
 9. void dizisirala(int []);
 10. void ortalama(int []);
 11. void elemandegistir(int []);
 12. void ara(int []);
 13.  
 14.  
 15. int main(int argc, char* argv[])
 16. {
 17. int a[20];
 18. int secenek;
 19. for(int i=0;i<20;i++)
 20. {
 21. printf("%2.d.elemani giriniz>>",i+1);
 22. scanf("%d",&a[i]);
 23. }// for kapand?
 24.  
 25. do{
 26. yazdir();
 27. scanf("%d",&secenek);
 28.  
 29.  
 30. //void yazdir fonksiyonu kapand?
 31.  
 32. if(secenek==1)
 33. dizisirala(a);
 34. if(secenek==2)
 35. ortalama(a);
 36. if(secenek==3)
 37. elemandegistir(a);
 38. if(secenek==4)
 39. ara(a);
 40. if(secenek==5)break;
 41. }while(1);
 42. }//program sonu
 43. void yazdir()
 44. {
 45.  
 46. printf("1.Diziyi sirala\n");
 47. printf("2.Ortalamasini bul\n");
 48. printf("3.Elaman degistir\n");
 49. printf("4.Dizide elaman ara\n");
 50. printf("5.Cikis\n");
 51. printf("Seciminizi yapiniz>>");
 52. }
 53.  
 54. void dizisirala(int a[])
 55. {
 56. for(int i=0;i<20;i++)
 57. {
 58.   for(int j=i+1;j<20;j++)
 59.   {
 60.   if(a[i]>a[j])
 61.   {
 62.   int temp=a[i];
 63.   a[i]=a[j];
 64.   a[j]=temp;
 65.   }//if kapand?
 66.   }//for kapand?
 67. }//for kapand?
 68.  for(int i=0;i<20;i++)
 69.   printf("%d ",a[i]);
 70. printf("\n\n");
 71. }
 72.  
 73.  
 74. void ortalama(int a[])
 75. {
 76. float ortalama;
 77. for(int i=0;i<20;i++)
 78. ortalama+=a[i];
 79. printf("Ortalama:%f",ortalama/20);
 80. printf("\n\n");
 81. }//ortalama fonksiyounu kapand?
 82.  
 83.  
 84. void elemandegistir(int a[])
 85. {
 86. int indis,eleman;
 87. printf("Degistirilecek elemani giriniz>>");
 88. scanf("%d",&eleman);
 89. printf("Degistirilecek elamanin sira numarasini giriniz>>");
 90. scanf("%d",&indis);
 91. a[indis-1]=eleman;
 92. }// elemandegistir fonksiyonu kapand?.
 93.  
 94.  
 95. void ara(int a[])
 96. {
 97. int eleman,i;
 98. bool sonuc;
 99. printf("Aranacak elemani gir>>");
 100. scanf("%d",&eleman);
 101. for(i=0;i<20;i++)
 102. {
 103.  if(eleman==a[i])
 104.  {
 105.  sonuc=true;
 106.  break;
 107.  }// if kapand?.
 108. }// for kapand?.
 109. if(sonuc==true)
 110. printf("Aranacak eleman dizisinin %d.sirada bulundu.",i+1);
 111. printf("\n\n");
 112. }// ara fonksiyonu kapand?.
 113.  
 114.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 09 Ağustos 2011 15:29 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.