Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Dizi ▄zerinde Fonksiyonlarla S?ralama, Ortalama Bulma, Eleman De?i?tirme ve Arama

AăIKLAMA

Bu programda ÷ncelikli olarak kullan?c?dan 20 adet say? al?nmaktad?r. Program išerisinde 5 adet fonksiyon bulunmaktad?r. Dizi s?rala fonksiyonu girilen say?lar? kŘšŘkten bŘyŘ?e s?ralar ve say?lar? ekrana bast?r?r. Ortalama fonksiyonu girilen say?lar?n ortalamas?n? hesaplar ve g÷sterir.Eleman De?i?tir fonksiyonu ÷ncelikli olarak yeni girilecek eleman? ve ard?ndan da girilmesi istenen s?ray? (indis numaras?n?) kullan?c?dan ald?ktan sonra ilgili gŘnšelle?tirmeyi yapar. Arama fonksiyonu kullan?c? taraf?dan girilen say?y? dizi išerisinde arar ve bulursa indis numaras?n? geriye d÷nderir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7.  
 8. void yazdir();
 9. void dizisirala(int []);
 10. void ortalama(int []);
 11. void elemandegistir(int []);
 12. void ara(int []);
 13.  
 14.  
 15. int main(int argc, char* argv[])
 16. {
 17. int a[20];
 18. int secenek;
 19. for(int i=0;i<20;i++)
 20. {
 21. printf("%2.d.elemani giriniz>>",i+1);
 22. scanf("%d",&a[i]);
 23. }// for kapand?
 24.  
 25. do{
 26. yazdir();
 27. scanf("%d",&secenek);
 28.  
 29.  
 30. //void yazdir fonksiyonu kapand?
 31.  
 32. if(secenek==1)
 33. dizisirala(a);
 34. if(secenek==2)
 35. ortalama(a);
 36. if(secenek==3)
 37. elemandegistir(a);
 38. if(secenek==4)
 39. ara(a);
 40. if(secenek==5)break;
 41. }while(1);
 42. }//program sonu
 43. void yazdir()
 44. {
 45.  
 46. printf("1.Diziyi sirala\n");
 47. printf("2.Ortalamasini bul\n");
 48. printf("3.Elaman degistir\n");
 49. printf("4.Dizide elaman ara\n");
 50. printf("5.Cikis\n");
 51. printf("Seciminizi yapiniz>>");
 52. }
 53.  
 54. void dizisirala(int a[])
 55. {
 56. for(int i=0;i<20;i++)
 57. {
 58. á for(int j=i+1;j<20;j++)
 59. á {
 60. á if(a[i]>a[j])
 61. á {
 62. á int temp=a[i];
 63. á a[i]=a[j];
 64. á a[j]=temp;
 65. á }//if kapand?
 66. á }//for kapand?
 67. }//for kapand?
 68. áfor(int i=0;i<20;i++)
 69. á printf("%d ",a[i]);
 70. printf("\n\n");
 71. }
 72.  
 73.  
 74. void ortalama(int a[])
 75. {
 76. float ortalama;
 77. for(int i=0;i<20;i++)
 78. ortalama+=a[i];
 79. printf("Ortalama:%f",ortalama/20);
 80. printf("\n\n");
 81. }//ortalama fonksiyounu kapand?
 82.  
 83.  
 84. void elemandegistir(int a[])
 85. {
 86. int indis,eleman;
 87. printf("Degistirilecek elemani giriniz>>");
 88. scanf("%d",&eleman);
 89. printf("Degistirilecek elamanin sira numarasini giriniz>>");
 90. scanf("%d",&indis);
 91. a[indis-1]=eleman;
 92. }// elemandegistir fonksiyonu kapand?.
 93.  
 94.  
 95. void ara(int a[])
 96. {
 97. int eleman,i;
 98. bool sonuc;
 99. printf("Aranacak elemani gir>>");
 100. scanf("%d",&eleman);
 101. for(i=0;i<20;i++)
 102. {
 103. áif(eleman==a[i])
 104. á{
 105. ásonuc=true;
 106. ábreak;
 107. á}// if kapand?.
 108. }// for kapand?.
 109. if(sonuc==true)
 110. printf("Aranacak eleman dizisinin %d.sirada bulundu.",i+1);
 111. printf("\n\n");
 112. }// ara fonksiyonu kapand?.
 113.  
 114.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 09 A─čustos 2011 15:29 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m