Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++Matris Çarp?m?

AÇIKLAMA

Bu programda konsoldan girilen iki matrisin çarp?lmas? yap?lm??t?r. Matris çarpmas? kurallar?na göre 1. matrisin sutun say?s?n?n 2.matrisin sat?r say?s?na e?it olmas? gerekir. Buradaki matrisler sabit boyutlu olup sadece çarpma i?lemini yans?tmaktad?r. Matris çarp?m?n?n nas?l yap?ld???na gelirsek; 1. matrisin 1.sat?r?n?n elemanlar? s?ras?yla 2.matrisin 1.sütünunun elemanlar?yla çarp?l?p toplan?r elde edilen sonuc olu?acak çarp?m matrisinin 1.sat?r 1.sütunundaki say? olacakt?r. Sonras?nda 1.matrisin 1.sat?r?n?n elemanlar? s?ras?yla 2.matrisin 2.sütununun elemanlar?yla çarp?l?p toplan?r elde edilen sonuc olu?acak çarp?m matrisinin 1.sat?r 2.sütunundaki say? olacakt?r. Bu çarp?m i?lemi 2.matrisin tüm sütunlar? bitene kadar devam edecektir. Sonras?nda 1.matrisin 2.sat?r? ile 2.matrisin bütün sutunlar? ayn? i?lemlere tabi tutulacakt?r. Sonras?nda 1.matrisin geriye kalan sat?rlar?da yine ayn? i?leme tabi tutulup çarp?m i?lemi tamamlanacakt?r.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12.  
 13. int a[3][2],b[2][3];
 14. int c[3][3]={{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}};
 15. for(int i=0;i<3;i++)
 16.  {
 17.  for(int j=0;j<2;j++)
 18.    {
 19.     printf("1.Matrisin [%d][%d].elemanini giriniz:",i,j);
 20.     scanf("%d",&a[i][j]);
 21.    }
 22.   }
 23. printf("\n");
 24. for(int i=0;i<2;i++)
 25.  {
 26.  for(int j=0;j<3;j++)
 27.    {
 28.     printf("2.Matrisin [%d][%d].elemanini giriniz:",i,j);
 29.     scanf("%d",&b[i][j]);
 30.    }
 31.  }
 32. printf("\n");
 33. for(int i=0;i<3;i++)
 34.  {
 35.  for(int j=0;j<3;j++)
 36.  {
 37.   for(int z=0;z<2;z++)
 38.    c[i][j]+=a[i][z]*b[z][j];
 39.  }
 40.  }
 41. for(int i=0;i<3;i++)
 42.  {
 43.  for(int j=0;j<3;j++)
 44.   printf("C matrisinin [%d][%d].elemaninin degeri:%d\n",i,j,c[i][j]);
 45.   }
 46. getche();
 47.         return 0;
 48. }
 49. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 10 Ağustos 2011 02:27 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do