Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Genel ve Yerel De?i?kenlerin Kullan?m?


Genel ve Yerel De?i?kenlerin Kullan?m?

AÇIKLAMA

Bu programda C veya C++ da yerel ve genel de?i?kenler kavram?na de?ilnilmi?tir. Genel de?i?ken bütün fonksiyonlar taraf?ndan eri?ilebilen ve genelde program?n en ba??nda tan?mlanan de?i?kendir. Yerel de?i?ken ise sadece bulundu?u fonksiyon( tan?mland??? fonksiyonda) taraf?ndan kullan?labilir di?er fonksiyonlar taraf?ndan kullan?lamazlar. Bu programda p genel de?i?kendiri, s ise yerel de?i?kendir. Alt programlar?n ko?tuklar? yerlere p nin ve s nin ald??? de?erler a?a??da ç?kt? olarak verilmi?tir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. void altprogram();
 6. #include <conio.h>
 7. #include <stdio.h>
 8. int p=0;
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14. altprogram();
 15. altprogram();
 16. altprogram();
 17. getche();
 18. return 0;
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21. void altprogram()
 22. {
 23. int s=0;
 24. p++;
 25. printf("%d. alt fonksiyon kosarken p degeri : %d\n",p,p);
 26. printf("%d. alt fonksiyon kosarken s degeri : %d\n",p,s);
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  

Program Ç?kt?s?:

Ç?kt?

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 05 Eylül 2011 14:40 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.