Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ Break ?fadesinin Kullan?m?


Break ?fadesinin Kullan?m?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde break ifadesinin nas?l kullan?ld??? göstermek amac?yla yaz?lm?? bir programd?r. Örnek olarak bir for döngüsü içinde istenilen bir say?da döngüden ç?k?lmas? gerekti?ini gösteren bir programd?r. Break ifadesi genel olarak belli bir ko?ulda bir döngünün sonland?r?lmas? gerekti?i durumlarda kullan?l?r. Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int x;
 13. for(x=1;x<=10;x++)
 14. {
 15. if(x==5)
 16. break;
 17. printf("%d",x);
 18. }
 19. printf("\n Donguden x==%d oldugunad cikildi\n",x);
 20. getche();
 21.         return 0;
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24.  
 25.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do