Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Continue ?fadesinin Kullan?m?


Continue ?fadesinin Kullan?m?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde continue ifadesinin nas?l kullan?ld??? göstermek amac?yla yaz?lm?? bir programd?r. Örnek olarak bir for döngüsü içinde istenilen bir say? için döngüde atlanmas? gösterilmi?tir. Continue ifadesi genel olarak belli bir ko?ulda bir döngünün geri kalan k?sm? atlanarak ba??na dönülmesi gerekti?i durumlarda kullan?l?r. Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int x;
 13. for(x=1;x<=10;x++)
 14. {
 15. if(x==5)
 16. continue;
 17. printf("%d",x);
 18. }
 19. printf("\nContinue 5 degerinin atlanmasi icin kullanildi\n");
 20. getche();
 21.         return 0;
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24.  
 25.  
 26.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 26 Nisan 2012 17:13 )  
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx