Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizide Ba?lang?ç De?erleri Atamak


Dizide Ba?lang?ç De?erleri Atamak

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde dizi elemanlar?na nas?l ba?lang?ç de?erleri atand???n? göstermek amac?yla yaz?lm??t?r, unutmayal?m ki c derleyicisinde tan?mlanan bir de?i?ken veya diziye ba?lang?ç de?eri atanmad??? durumlarda ona ayr?lan bellek hücresinde hangi de?er varsa onu almaktad?r ve ba?lang?ç de?eri atanmad???ndan dolay? istenmeyen sonuçlarla kar??la??lmas?n? engellemek amac?yla ba?lang?ç de?erleri atanmal?d?r.Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <conio.h>
 6. #include <stdio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int x[10],i;
 13. for(i=0;i<10;i++)
 14. x[i]=0;
 15. printf("Eleman Deger\n");
 16. for(i=0;i<10;i++)
 17. printf("  %d %d\n",i,x[i]);
 18. getche();
 19.         return 0;
 20.  
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.