Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizide Ba?lang?ç De?erlerini Atamak


Dizide Ba?lang?ç De?erlerini Atamak

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde dizi elemanlar?na nas?l ba?lang?ç de?erleri atand???n? göstermek amac?yla yaz?lm??t?r, unutmayal?m ki c derleyicisinde tan?mlanan bir de?i?ken veya diziye ba?lang?ç de?eri atanmad??? durumlarda ona ayr?lan bellek hücresinde hangi de?er varsa onu almaktad?r ve ba?lang?ç de?eri atanmad???ndan dolay? istenmeyen sonuçlarla kar??la??lmas?n? engellemek amac?yla ba?lang?ç de?erleri atanmal?d?r.

Bu programda her elemana s?ra numaras?n?n (indisinin) 2 ile çarp?lmas?ndan olu?an sonuca 2 eklenerek üretilen de?er atanm??t?r..

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. #define BOYUT 10
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. int x[10],i;
 14. for(i=0;i<BOYUT;i++)
 15. x[i]=2*i+2;
 16. printf("Eleman Deger\n");
 17. for(i=0;i<BOYUT;i++)
 18. printf("  %d   %d\n",i,x[i]);
 19. getche();
 20.         return 0;
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 27 Nisan 2012 17:18 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.