Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

Dizilere Ba?lang?š De?eri Atamak

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde dizi elemanlar?na nas?l ba?lang?š de?erleri atand???n? g÷stermek amac?yla yaz?lm??t?r, unutmayal?m ki c derleyicisinde tan?mlanan bir de?i?ken veya diziye ba?lang?š de?eri atanmad??? durumlarda ona ayr?lan bellek hŘcresinde hangi de?er varsa onu almaktad?r ve ba?lang?š de?eri atanmad???ndan dolay? istenmeyen sonušlarla kar??la??lmas?n? engellemek amac?yla ba?lang?š de?erleri atanmal?d?r.

Bu programda her elemana ba?lang?šta uygun de?er atamas? s?ras?na g÷re yap?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? g÷rŘnmektedir. Kulland???n?z derleyiciye g÷re bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int x[10]={32,37,64,18,95,14,90,60,37};
 13. int i;
 14. printf("Eleman Deger\n");
 15. for(i=0;i<10;i++)
 16. printf("á %d á %d\n",i,x[i]);
 17. getche();
 18. ááááááá return 0;
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21.  
 22.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Cuma, 27 Nisan 2012 17:18 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m