Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character


Dizilere Ba?lang?ç De?eri Atamak

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde dizi elemanlar?na nas?l ba?lang?ç de?erleri atand???n? göstermek amac?yla yaz?lm??t?r, unutmayal?m ki c derleyicisinde tan?mlanan bir de?i?ken veya diziye ba?lang?ç de?eri atanmad??? durumlarda ona ayr?lan bellek hücresinde hangi de?er varsa onu almaktad?r ve ba?lang?ç de?eri atanmad???ndan dolay? istenmeyen sonuçlarla kar??la??lmas?n? engellemek amac?yla ba?lang?ç de?erleri atanmal?d?r.

Bu programda her elemana ba?lang?çta uygun de?er atamas? s?ras?na göre yap?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int x[10]={32,37,64,18,95,14,90,60,37};
 13. int i;
 14. printf("Eleman Deger\n");
 15. for(i=0;i<10;i++)
 16. printf("  %d   %d\n",i,x[i]);
 17. getche();
 18.         return 0;
 19. }
 20. //---------------------------------------------------------------------------
 21.  
 22.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 27 Nisan 2012 17:18 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do