Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ Dizilere Konsoldan Karakter Atamak
´╗┐

Dizilere Konsoldan Karakter Atamak

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde consoldan al?nan bir verinin bir dizi išerisine nas?l atand???n? g÷stermek amac?yla yap?lm??t?r. Ba?lang?šta dizi tan?mlanm??á fakat išerisine herhangi bir veri koyulmam??t?r. Daha sonra konsoldan girilen ifade dizinin 6. eleman?ndan itibaren diziye atan?r. E?er 15 karakterden fazla karakter girilmi?se geri kalan k?s?m g÷z ard? edilecektir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. char x[20];
 13. printf("ifade gir: ");
 14. scanf("%s",&x[5]);
 15. printf("\n");
 16. for(int i=0;i<20;i++)
 17. printf("%c",x[i]);
 18. getche();
 19. ááááááá return 0;
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
 24.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m