Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizilere Konsoldan Karakter Atamak


Dizilere Konsoldan Karakter Atamak

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde consoldan al?nan bir verinin bir dizi içerisine nas?l atand???n? göstermek amac?yla yap?lm??t?r. Ba?lang?çta dizi tan?mlanm??  fakat içerisine herhangi bir veri koyulmam??t?r. Daha sonra konsoldan girilen ifade dizinin 6. eleman?ndan itibaren diziye atan?r. E?er 15 karakterden fazla karakter girilmi?se geri kalan k?s?m göz ard? edilecektir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. char x[20];
 13. printf("ifade gir: ");
 14. scanf("%s",&x[5]);
 15. printf("\n");
 16. for(int i=0;i<20;i++)
 17. printf("%c",x[i]);
 18. getche();
 19.         return 0;
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
 24.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx