Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dinamik Dizilerde S?ralama Arama


Dinamik Dizilerde S?ralama Arama

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? kullan?c?dan istenilen say?da eleman alarak bu ald??? say?larda s?ralama ve arama i?lemleri yapabilme yetene?i sahipbir programd?r. Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. void dizisirala(int dizi[],int);
 8. void elemanara(int dizi[],int,int);
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14. int dizi[100];  int sayi;   int boyut=0;
 15. for(int i=0;i<100;i++)
 16. dizi[i]=0;
 17. for(int i=0;i<100;i++)
 18. {
 19.  printf("%d. Sayiyi Giriniz (Cikmak Icin 0 Degeri Giriniz):  ",i+1);
 20.  scanf("%d",&sayi);
 21.  dizi[i]=sayi;
 22.  if(sayi==0)
 23.  break;
 24.  else
 25.  boyut++;
 26. }
 27.  
 28. dizisirala(dizi,boyut);
 29. printf("\nAranilacak Elemani Giriniz: ");
 30. scanf("%d",&sayi);
 31. elemanara(dizi,boyut,sayi);
 32. getche();
 33.         return 0;
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36. void dizisirala(int dizi[],int boyut)
 37. {
 38.  for(int i=0;i<boyut;i++)
 39.  {
 40.    for(int j=0;j<boyut;j++)
 41.    {
 42.       if(dizi[i]<dizi[j])
 43.       {
 44.        int temp=dizi[i];
 45.        dizi[i]=dizi[j];
 46.        dizi[j]=temp;
 47.       }
 48.    }
 49.  }
 50.  printf("Dizimizin Siralanmis Hali\n");
 51.  for(int i=0;i<boyut;i++)
 52.  printf("%d ",dizi[i]);
 53. }
 54. //---------------------------------------------------------------------------
 55. void elemanara(int dizi[],int boyut,int eleman)
 56. {
 57. bool varmi=false;
 58. for(int i=0;i<boyut;i++)
 59. {
 60.   if(dizi[i]==eleman)
 61.   {
 62.   printf("%d sayisi dizinin %d. elemanidir",eleman,i+1);
 63.   varmi=true;
 64.   break;
 65.   }
 66. }
 67. if(varmi==false)
 68. printf("%d sayisi dizide bulunamadi",eleman);
 69. }
 70.  
 71.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.