Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dinamik Dizilerde S?ralama Arama


Dinamik Dizilerde S?ralama Arama

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? kullan?c?dan istenilen say?da eleman alarak bu ald??? say?larda s?ralama ve arama i?lemleri yapabilme yetene?i sahipbir programd?r. Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. void dizisirala(int dizi[],int);
 8. void elemanara(int dizi[],int,int);
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14. int dizi[100];  int sayi;   int boyut=0;
 15. for(int i=0;i<100;i++)
 16. dizi[i]=0;
 17. for(int i=0;i<100;i++)
 18. {
 19.  printf("%d. Sayiyi Giriniz (Cikmak Icin 0 Degeri Giriniz):  ",i+1);
 20.  scanf("%d",&sayi);
 21.  dizi[i]=sayi;
 22.  if(sayi==0)
 23.  break;
 24.  else
 25.  boyut++;
 26. }
 27.  
 28. dizisirala(dizi,boyut);
 29. printf("\nAranilacak Elemani Giriniz: ");
 30. scanf("%d",&sayi);
 31. elemanara(dizi,boyut,sayi);
 32. getche();
 33.         return 0;
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36. void dizisirala(int dizi[],int boyut)
 37. {
 38.  for(int i=0;i<boyut;i++)
 39.  {
 40.    for(int j=0;j<boyut;j++)
 41.    {
 42.       if(dizi[i]<dizi[j])
 43.       {
 44.        int temp=dizi[i];
 45.        dizi[i]=dizi[j];
 46.        dizi[j]=temp;
 47.       }
 48.    }
 49.  }
 50.  printf("Dizimizin Siralanmis Hali\n");
 51.  for(int i=0;i<boyut;i++)
 52.  printf("%d ",dizi[i]);
 53. }
 54. //---------------------------------------------------------------------------
 55. void elemanara(int dizi[],int boyut,int eleman)
 56. {
 57. bool varmi=false;
 58. for(int i=0;i<boyut;i++)
 59. {
 60.   if(dizi[i]==eleman)
 61.   {
 62.   printf("%d sayisi dizinin %d. elemanidir",eleman,i+1);
 63.   varmi=true;
 64.   break;
 65.   }
 66. }
 67. if(varmi==false)
 68. printf("%d sayisi dizide bulunamadi",eleman);
 69. }
 70.  
 71.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.