Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ Dinamik Dizilerde S?ralama Arama


Dinamik Dizilerde S?ralama Arama

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? kullan?c?dan istenilen say?da eleman alarak bu ald??? say?larda s?ralama ve arama i?lemleri yapabilme yetene?i sahipbir programd?r. Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. void dizisirala(int dizi[],int);
 8. void elemanara(int dizi[],int,int);
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14. int dizi[100];  int sayi;   int boyut=0;
 15. for(int i=0;i<100;i++)
 16. dizi[i]=0;
 17. for(int i=0;i<100;i++)
 18. {
 19.  printf("%d. Sayiyi Giriniz (Cikmak Icin 0 Degeri Giriniz):  ",i+1);
 20.  scanf("%d",&sayi);
 21.  dizi[i]=sayi;
 22.  if(sayi==0)
 23.  break;
 24.  else
 25.  boyut++;
 26. }
 27.  
 28. dizisirala(dizi,boyut);
 29. printf("\nAranilacak Elemani Giriniz: ");
 30. scanf("%d",&sayi);
 31. elemanara(dizi,boyut,sayi);
 32. getche();
 33.         return 0;
 34. }
 35. //---------------------------------------------------------------------------
 36. void dizisirala(int dizi[],int boyut)
 37. {
 38.  for(int i=0;i<boyut;i++)
 39.  {
 40.    for(int j=0;j<boyut;j++)
 41.    {
 42.       if(dizi[i]<dizi[j])
 43.       {
 44.        int temp=dizi[i];
 45.        dizi[i]=dizi[j];
 46.        dizi[j]=temp;
 47.       }
 48.    }
 49.  }
 50.  printf("Dizimizin Siralanmis Hali\n");
 51.  for(int i=0;i<boyut;i++)
 52.  printf("%d ",dizi[i]);
 53. }
 54. //---------------------------------------------------------------------------
 55. void elemanara(int dizi[],int boyut,int eleman)
 56. {
 57. bool varmi=false;
 58. for(int i=0;i<boyut;i++)
 59. {
 60.   if(dizi[i]==eleman)
 61.   {
 62.   printf("%d sayisi dizinin %d. elemanidir",eleman,i+1);
 63.   varmi=true;
 64.   break;
 65.   }
 66. }
 67. if(varmi==false)
 68. printf("%d sayisi dizide bulunamadi",eleman);
 69. }
 70.  
 71.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do