Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizilerin ve De?i?kenlerin Alt Fonksiyonlara Argüman Olarak Gönderilmesi


Dizilerin ve De?i?kenlerin Alt Fonksiyonlara Argüman Olarak Gönderilmesi

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda ana fonksiyondan alt fonksiyonlara dizilerin ve de?i?kenlerin argüman olarak nas?l gönderildi?i gösterilmi?tir. Program? inceledi?inizde elemanayarla isimli fonksiyondaki de?i?me sadece o k?s?mda etkili olurken (çünkü orada ba?ka bir de?i?ken tan?mlanm?? yani bellekte ba?ka bir hücrede veri yer tutmaktad?r) diziyi argüman olarak gönderdi?imiz de alt fonksiyon ana fonksiyonda bulunan diziyi de?i?tirmektedir. Çünkü adres bilgisi yani ayn? bellek hücresi gösterilmi? yani ortada tek bir veri vard?r ve iki fonksiyonda ana ve alt fonksiyon ayn? veri üzerinde çal??m??lard?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. void diziAyarla(int x[],int);
 8. void elemanAyarla(int);
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14.  int a[]={0,1,2,3,4};
 15.  printf("Dizi Fonksiyona Gonderilmeden Once....\n");
 16.  printf("Sirasiyla Dizi Degerleri: ");
 17.  for(int i=0;i<5;i++)
 18.  printf("%d ",a[i]);
 19.  printf("\n");
 20.  printf("4.Elemanin Degeri: %d",a[3]);
 21.  printf("\n");
 22.  elemanAyarla(3);
 23.  diziAyarla(a,5);
 24.  printf("Dizi Fonksiyona Gonderildikten Sonra....\n");
 25.  printf("Sirasiyla Dizi Degerleri: ");
 26.  for(int i=0;i<5;i++)
 27.  printf("%d ",a[i]);
 28.  printf("\n");
 29.  printf("4.Elemanin Degeri: %d",a[3]);
 30.  getche();
 31.  return 0;
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34. void diziAyarla(int x[],int boyut)
 35. {
 36.   for(int i=0;i<boyut;i++)
 37.   x[i]*=2;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40. void elemanAyarla(int e)
 41. {
 42.  printf("Elemanin Fonksiyonda Olusan Degeri: %d\n",e*2);
 43.  
 44. }
 45.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 28 Nisan 2012 02:41 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.