Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizilerde Adres Kavram?


Dizilerde Adres Kavram?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda dizilerdeki adres mant???na de?ilnilmi?tir. Programda sadece dizinin ismi kullan?ld???nda gösterdi?i bellek adresi, birinci eleman?n gösterdi?i bellek adresi ve isminin ba??na ampersand (&) i?areti konuldu?u zaman gösterdi?i adresler bat?r?lm??t?r. Hepsinde de ayn? bellek adresi de?eri görülür.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {    int dizi[5];
 12. printf("dizi: %p\n",dizi);
 13. printf("&dizi[0]: %p\n",&dizi[0]);
 14. printf("&dizi: %p\n",&dizi);
 15. getche();
 16.         return 0;
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx