Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dizilerde Adres Kavram?


Dizilerde Adres Kavram?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda dizilerdeki adres mant???na de?ilnilmi?tir. Programda sadece dizinin ismi kullan?ld???nda gösterdi?i bellek adresi, birinci eleman?n gösterdi?i bellek adresi ve isminin ba??na ampersand (&) i?areti konuldu?u zaman gösterdi?i adresler bat?r?lm??t?r. Hepsinde de ayn? bellek adresi de?eri görülür.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {    int dizi[5];
 12. printf("dizi: %p\n",dizi);
 13. printf("&dizi[0]: %p\n",&dizi[0]);
 14. printf("&dizi: %p\n",&dizi);
 15. getche();
 16.         return 0;
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do