Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ do while ile Say?lar? Yazd?rmak
´╗┐

do while ile Say?lar? Yazd?rmak

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda do while d÷ngŘsŘ kullan?larak 1 den 10 a kadar say?lar?n yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Buradaki as?l amaš do while yap?s?n?n nas?l kullan?ld???na dair ÷rnek verilmesidir.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? g÷rŘnmektedir. Kulland???n?z derleyiciye g÷re bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayici=1;
 13. do
 14. {
 15. printf("%d",sayici);
 16. }
 17. while(++sayici<=10);
 18. getche();
 19. ááááááá return 0;
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m