Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ do while ile Say?lar? Yazd?rmak


do while ile Say?lar? Yazd?rmak

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda do while döngüsü kullan?larak 1 den 10 a kadar say?lar?n yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Buradaki as?l amaç do while yap?s?n?n nas?l kullan?ld???na dair örnek verilmesidir.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayici=1;
 13. do
 14. {
 15. printf("%d",sayici);
 16. }
 17. while(++sayici<=10);
 18. getche();
 19.         return 0;
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.