Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ do while ile Say?lar? Yazd?rmak


do while ile Say?lar? Yazd?rmak

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda do while döngüsü kullan?larak 1 den 10 a kadar say?lar?n yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Buradaki as?l amaç do while yap?s?n?n nas?l kullan?ld???na dair örnek verilmesidir.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayici=1;
 13. do
 14. {
 15. printf("%d",sayici);
 16. }
 17. while(++sayici<=10);
 18. getche();
 19.         return 0;
 20. }
 21. //---------------------------------------------------------------------------
 22.  
 23.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do