Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Büyük Say?larda Faktöriyel Hesab?


Büyük Say?larda Faktöriyel Hesab?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda rekürsif faktöriyel hesab? yap?lm?? ve veritipi olarak double kullan?l?p çok büyük say?lar?n dahi (double veritipi s?n?r de?erine kadar) faktöriyelini hesaplama olana?? sunmaktad?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #include <conio.h>
 5. #include <stdio.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. double faktoriyel(double);
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13.  
 14. for(int i=1;i<=80;i++)
 15. printf("%2d!=%f\n",i,faktoriyel(i));
 16. getche();
 17.         return 0;
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20. double faktoriyel (double x)
 21. {
 22.   if(x==0||x==1)
 23.   return 1;
 24.   else
 25.   return x*faktoriyel(x-1);
 26. }
 27.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 03 Mayıs 2012 23:38 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.