Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Rekürsif Fibonacci Dizisi ve Herhangi Bir Fibonacci Say?s?n?n Kar??l???n? Bulma


Rekürsif Fibonacci Dizisi ve Herhangi Bir Fibonacci Say?s?n?n Kar??l???n? Bulma

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda rekürsif olarak fibonacci sayi dizisi bir sinir de?erine kadar hesaplanabilmekte ayr?ca istenirse direk fibonacci say? dizisinde istenilen bir rakam?n da kaç oldu?u hesaplanabilmektedir. Veritipi olarak double kullan?lm?? ve böylece daha büyük say?lara ula?ma ?ans? ortaya ç?km??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. double fibonacci(double);
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. int islem; bool dongu=true;
 14. while(dongu)
 15. {
 16. printf("Islem Seciniz....\n");
 17. printf("1)Bir Sayiya Kadar Fibonacci Dizisinin Gosterilmesi\n");
 18. printf("2)Herhangi Bir Sayinin Fibonacci Dizisindeki Degeri\n");
 19. printf("3)Cikis\n");
 20. printf("Seciminizi Yapiniz: ");
 21. scanf("%d",&islem);
 22. if(islem==1)
 23. {
 24.   printf("Fibonacci Dizisi ?cin Sinir Degeri Giriniz: ");
 25.   scanf("%d",&islem);
 26.   printf("\n");
 27.   for(int i=0;i<=islem;i++)
 28.   printf("Fibonacci %d=%f\n",i,fibonacci(i));
 29.   printf("\n");
 30. }
 31. else if(islem==2)
 32. {
 33.   printf("Fibonacci Degeri Hesaplanmak Istenen Degeri Giriniz: ");
 34.   scanf("%d",&islem);
 35.   printf("\n");
 36.   printf("Fibonacci %d=%f\n",islem,fibonacci(islem));
 37. }
 38. else if(islem==3)
 39. dongu=false;
 40. }
 41. printf("\nIyi Gunler....");
 42. getche();
 43. return 0;
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
 46. double fibonacci(double x)
 47. {
 48.  if(x==0||x==1)
 49.  return x;
 50.  else
 51.  return fibonacci(x-1)+fibonacci(x-2);
 52. }
 53.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.