Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Fonksiyonlar?n yada Alt Programlar?n Kullan?lmas?


Fonksiyonlar?n yada Alt Programlar?n Kullan?lmas?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda alt program veya fonksiyon yap?lar?n?n nas?l kullan?ld??? gösterilmi? olup örnek olmas? amac?yla da girilen 3 say?dan en büyük olan say?n?n bulunmas? seçilmi?tir. Ama bu program?n as?l amac? ana programda al?nan ifadelerin alt programa (fonksiyon) gönderilmesi ve sonucun orada hesaplan?p ana programa geri döndürülmesidir. Alt programlar?nveya bir ba?ka ismiyle fonksiyonlar?n kullan?lmas?n?n amac? kodu modüler yap?p tekrarl? yap?lar?n kullan?m?n?n önüne geçmek ve kodun okunabilirli?ini yani daha rahat anla??labilmesini sa?lamakt?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h> ,
 7. #pragma argsused
 8. int enbuyukbul(int,int,int);
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. int sayi1,sayi2,sayi3,enb;
 14. printf("1.Sayiyi Giriniz: ");
 15. scanf("%d",&sayi1);
 16. printf("2.Sayiyi Giriniz: ");
 17. scanf("%d",&sayi2);
 18. printf("3.Sayiyi Giriniz: ");
 19. scanf("%d",&sayi3);
 20. printf("En Buyuk Sayimiz: %d",enbuyukbul(sayi1,sayi2,sayi3));
 21. getche();
 22. return 0;
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25. int enbuyukbul(int a,int b,int c)
 26. {
 27. int enbuyuk;
 28.   if(a>b)
 29.   {
 30.     if(a>c)
 31.     enbuyuk=a;
 32.     else
 33.     enbuyuk=c;
 34.   }
 35.   else if(b>c)
 36.   enbuyuk=b;
 37.   else
 38.   enbuyuk=c;
 39.  return enbuyuk;
 40. }
 41.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.