Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Girilen Say?lar?n Geometrik Ortas?n?n Bulunmas?


Girilen Say?lar?n Geometrik Ortas?n?n Bulunmas?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?n?n girdi?i say?lar?n geometrik ortas? bulunmaktad?r. Kullan?c?dan öncelikle girilecek say? adedi al?n?r. Daha sonra tüm say?lar girildikten sonra geometrik orta bulma ba??nt?s?na göre girilen say?lar?n geometrik ortas? bulunur.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <Math.h>
 7. #include <conio.h>
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. int sinir,carpim=1,sayi;
 14. printf("Geometrik Ortalamasi Alinmak Istenen Sayi Adedini Giriniz: ");
 15. scanf("%d",&sinir);
 16. for(int i=0;i<sinir;i++)
 17. {
 18.  printf("%d. Sayisini Giriniz: ",(i+1));
 19.  scanf("%d",&sayi);
 20.  carpim*=sayi;
 21. }
 22. float us=1.0/(float)sinir;
 23. float sonuc=pow(carpim,us);
 24. printf("%f",sonuc);
 25. getche();
 26.         return 0;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  
 31.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do