Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Girilen Say?lar?n Geometrik Ortas?n?n Bulunmas?


Girilen Say?lar?n Geometrik Ortas?n?n Bulunmas?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?n?n girdi?i say?lar?n geometrik ortas? bulunmaktad?r. Kullan?c?dan öncelikle girilecek say? adedi al?n?r. Daha sonra tüm say?lar girildikten sonra geometrik orta bulma ba??nt?s?na göre girilen say?lar?n geometrik ortas? bulunur.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <Math.h>
 7. #include <conio.h>
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. int sinir,carpim=1,sayi;
 14. printf("Geometrik Ortalamasi Alinmak Istenen Sayi Adedini Giriniz: ");
 15. scanf("%d",&sinir);
 16. for(int i=0;i<sinir;i++)
 17. {
 18.  printf("%d. Sayisini Giriniz: ",(i+1));
 19.  scanf("%d",&sayi);
 20.  carpim*=sayi;
 21. }
 22. float us=1.0/(float)sinir;
 23. float sonuc=pow(carpim,us);
 24. printf("%f",sonuc);
 25. getche();
 26.         return 0;
 27. }
 28. //---------------------------------------------------------------------------
 29.  
 30.  
 31.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.