Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Ortalama Yak?t Hesaplama Program?


Ortalama Yak?t Hesaplama Program?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?dan gitti?i yol bilgisi kilometre (km) olarak istenmekte ve bu yol için kaç litre yak?t tüketimi yap?ld??? istenmektedir. Kullan?c? sürekli veri girebilmekte veri girme i?lemini sonland?rmak ve 100 km için ortalama yak?t tüketimini görmek istedi?i zaman gitti?i yol bilgisi için 0 de?erini ve harcanan yak?t miktar? için 0 de?erini girmelidir. Bu de?erlerden sonra arac?n 100 km için harcad??? ortalama yak?t miktar? hesaplanmaktad?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12.   float km,litre,toplamkm=0,toplamlitre=0,ortalama;
 13.   printf("Kac Km Yol Yapildigini Giriniz: ");
 14.   scanf("%f",&km);
 15.   printf("Kac Litre Yakit Harcanmis: ");
 16.   scanf("%f",&litre);
 17.   while( km!=0 && litre!=0)
 18.   {
 19.   toplamkm+=km;
 20.   toplamlitre+=litre;
 21.   printf("Kac Km Yol Yapildigini Giriniz: ");
 22.   scanf("%f",&km);
 23.   printf("Kac Litre Yakit Harcanmis: ");
 24.   scanf("%f",&litre);
 25.   }
 26.   ortalama=(100*toplamlitre)/toplamkm;
 27.   printf("Alinan Toplam Yol:%f\n",toplamkm);
 28.   printf("Harcanan Toplam Yakit:%f\n",toplamlitre);
 29.   printf("100 Km Yol Icin Harcanan Ortalama Yakit Miktari: %f",ortalama);
 30.   getche();
 31.  
 32.         return 0;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.