Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ Karakter Bilgisini String Modunda Almak
´╗┐

Karakter Bilgisini String Modunda Almak

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda konsoldan al?nan karaktekler string modunda al?n?p char dizisini aktar?lm??t?r. String modunda al?nan bir ifadede son karakterin '\0' oldu?unu unutmamakta fayda vard?r. Programda bu bilgi kullan?larak kullan?c?dan al?nan ifade birer sat?r bo?lukla yazd?r?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? g÷rŘnmektedir. Kulland???n?z derleyiciye g÷re bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. char string1[20];
 13. int i;
 14.  
 15. printf("Bir String Girin: ");
 16. scanf("%s",string1);
 17. for(int i=0;string1[i]!='\0';i++)
 18. printf("%c ",string1[i]);
 19. getche();
 20. ááááááá return 0;
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
 25.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m