Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Üs Alma Program?


Üs Alma Program?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?dan önce üssü al?nacak say? al?nmakta daha sonra ise üs de?eri al?nmaktad?r. Girilen de?erlere ba?l? olarak üs alma i?lemi hesaplan?p sonuç kullan?c?ya aktar?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayi,us,sayici=0,carpim=1;
 13. printf("Ussu Alinacak Sayiyi Giriniz: ");
 14. scanf("%d",&sayi);
 15. printf("Us Degerini Giriniz: ");
 16. scanf("%d",&us);
 17. while(sayici<us)
 18. {
 19.  carpim*=sayi;
 20.  sayici++;
 21. }
 22. printf("%d Uzeri %d Degeri : %d ",sayi,us,carpim);
 23. getche();
 24. return 0;
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

 

Yorumlar (2)
 • meryem93
  peki 2^n dedi?inde yani programda sayi tan?mlamasak o bize 2 olarak verilse nap?caz
 • NEO  - Merhaba
  avatar
  sayi de?i?keni yerine 2 gelecek.hepsi o.. yada en basta sayi de?i?kenine 2 de?erini atayabilirsiniz.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.