Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Üs Alma Program?


Üs Alma Program?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?dan önce üssü al?nacak say? al?nmakta daha sonra ise üs de?eri al?nmaktad?r. Girilen de?erlere ba?l? olarak üs alma i?lemi hesaplan?p sonuç kullan?c?ya aktar?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayi,us,sayici=0,carpim=1;
 13. printf("Ussu Alinacak Sayiyi Giriniz: ");
 14. scanf("%d",&sayi);
 15. printf("Us Degerini Giriniz: ");
 16. scanf("%d",&us);
 17. while(sayici<us)
 18. {
 19.  carpim*=sayi;
 20.  sayici++;
 21. }
 22. printf("%d Uzeri %d Degeri : %d ",sayi,us,carpim);
 23. getche();
 24. return 0;
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

 

Yorumlar (2)
 • meryem93
  peki 2^n dedi?inde yani programda sayi tan?mlamasak o bize 2 olarak verilse nap?caz
 • NEO  - Merhaba
  avatar
  sayi de?i?keni yerine 2 gelecek.hepsi o.. yada en basta sayi de?i?kenine 2 de?erini atayabilirsiniz.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do