Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Statik Dizi Örne?i


Statik Dizi Örne?i

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda statik dizi kullan?m? gösterilmi?tir. Statik dizi static keyword'ünün kullan?lmas? ile yap?lmaktad?r. Asl?nda static keyword unu kullanarak yap?lm?? olup özel bir yap? de?ildir. Fakat kullan?? amac?n? gösterilmebilmek amac?yla konu olarak aç?lm??t?r. Di?er dizilerde elemanlar her fonksiyon ça?r?m?nda en ba?tan i?lem yapmaya ba?larken statik dizide i?lemler kald??? noktadan devam etmektedir.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. void StatikDizi(void);
 8. void OtomatikDizi(void);
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14. printf("Her Fonksiyon  Ilk Cagri: \n");
 15. StatikDizi();
 16. OtomatikDizi();
 17. printf("Her Fonksiyon Ikinci Cagri: \n");
 18. StatikDizi();
 19. OtomatikDizi();
 20. getche();
 21.         return 0;
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24. void StatikDizi(void)
 25. {
 26. static int a[3];
 27. for(int i=0;i<3;i++)
 28. printf("StatikDizi[%d]=%d\n",i,a[i]);
 29. for(int i=0;i<3;i++)
 30. printf("StatikDizi[%d]=%d\n",i,a[i]+=5);
 31. }
 32. //---------------------------------------------------------------------------
 33. void OtomatikDizi(void)
 34. {
 35.  int a[3]={1,2,3};
 36.  for(int i=0;i<3;i++)
 37. printf("OtomatikDizi[%d]=%d\n",i,a[i]);
 38. for(int i=0;i<3;i++)
 39. printf("OtomatikDizi[%d]=%d\n",i,a[i]+5);
 40. }
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.