Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Switch Case ?le Harf Notlar?n?n Say?m?


Switch Case ?le Harf Notlar?n?n Say?m?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda switch case yap?s? ile birlikte konsoldan girilen harf notlar?n?n sayd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Kullan?c? (a,b,c,d,f veya A,B,C,D,F büyük küçük ayr?m? yok) harf notlar?n? girmesi gerekmektedir aksi takdirde program zaten do?ru harf kodunu girmesi için onu uyaracakt?r. Tüm harf kodlar? girildikten sonra EOF karakteri (MS-DOS komut i?lem sat?r?nda (CTRL+Z) ye kar??l?k gelmektedir) girildi?inde o ana kadar girilen harf notlar?n?n say?lar? ayr? ayr? gösterilecektir. Programdaki getchar fonksiyonu konsoldan karakter okumay? sa?lamaktad?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int not;
 13. int asay=0,bsay=0,csay=0,dsay=0,fsay=0;
 14. printf("Harf Notlarini Girin (a,b,c,d,f).\n");
 15. printf("Cikis Icin EOF Karakterini Girin.\n");
 16. while( (not=getchar())!=EOF)
 17. {
 18.  
 19.   switch(not)
 20.   {
 21.     case 'A' : case 'a' :
 22.     asay++;
 23.     break;
 24.     case 'B' : case 'b' :
 25.     bsay++;
 26.     break;
 27.     case 'C' : case 'c' :
 28.     csay++;
 29.     break;
 30.     case 'D' : case 'd' :
 31.     dsay++;
 32.     break;
 33.     case 'F' : case 'f' :
 34.     fsay++;
 35.     break;
 36.     default:
 37.     printf("Yanlis Harf Notu Girildi. Yeni Harf Notu Girin\n");
 38.     break;
 39.   }
 40.  getchar();
 41. }
 42. printf("\nHer Harf Notu Icin Toplam:\n");
 43. printf("A: %d\n",asay);
 44. printf("B: %d\n",bsay);
 45. printf("C: %d\n",csay);
 46. printf("D: %d\n",dsay);
 47. printf("F: %d\n",fsay);
 48. getche();
 49. return 0;
 50. }
 51. //---------------------------------------------------------------------------
 52.  
 53.  
 54.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.