Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Y?ld?z Karakteri ?le Artarak Gösterim (1.Bölge)


Y?ld?z Karakteri ?le Artarak Gösterim (1.Bölge)

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda * karakterinin verilen say?ya göre azdan ço?a do?ru s?ralanmas?n? gösterir. Ba?ka bir deyi?le baklava diliminin x,y koordinat düzleminde 1. bölge olarak bilinen k?s?mdaki parça yap?s?n? olu?turmaktad?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayi;
 13. printf("Sayiyi Giriniz: ");
 14. scanf("%d",&sayi);
 15. for(int i=1;i<=sayi;i++)    // sat?rlar için döngü
 16. {
 17.   for(int j=0;j<i;j++)      // y?ld?zlar?n bast?r?lmas?
 18.   {
 19.    printf("*");
 20.   }
 21.   printf("\n");
 22. }
 23. getche();
 24. return 0;
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 06 Mayıs 2012 23:49 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.