Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Y?ld?z Karakteri ?le Azalarak Gösterim (3.Bölge)


Y?ld?z Karakteri ?le Azalarak Gösterim (3.Bölge)

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda * karakterinin verilen say?ya göre çoktan aza do?ru s?ralanmas?n? gösterir. Ba?ka bir deyi?le baklava diliminin x,y koordinat düzleminde 3. bölge olarak bilinen k?s?mdaki parça yap?s?n? olu?turmaktad?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayi,k;
 13. printf("Sayiyi Giriniz: ");
 14. scanf("%d",&sayi);
 15. for(int i=0;i<sayi;i++)    // sat?rlar için döngü
 16. {
 17.   for(k=0;k<i;k++)
 18.   {
 19.    printf(" ");
 20.   }
 21.   for(int j=sayi-k;j>0;j--)      // y?ld?zlar?n bast?r?lmas?
 22.   {
 23.    printf("*");
 24.   }
 25.   printf("\n");
 26. }
 27. getche();
 28.  
 29.         return 0;
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do