Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Y?ld?z Karakteri ?le Artarak Gösterim (2.Bölge)


Y?ld?z Karakteri ?le Artarak Gösterim (2.Bölge)

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda * karakterinin verilen say?ya göre azdan ço?a do?ru s?ralanmas?n? gösterir. Ba?ka bir deyi?le baklava diliminin x,y koordinat düzleminde 2. bölge olarak bilinen k?s?mdaki parça yap?s?n? olu?turmaktad?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sayi,k;
 13. printf("Sayiyi Giriniz: ");
 14. scanf("%d",&sayi);
 15. for(int i=1;i<=sayi;i++)    // sat?rlar için döngü
 16. {
 17.   for(k=1;k<=(sayi-i);k++)
 18.   {
 19.    printf(" ");
 20.   }
 21.   for(int j=1;j<=i;j++)      // y?ld?zlar?n bast?r?lmas?
 22.   {
 23.    printf("*");
 24.   }
 25.   printf("\n");
 26. }
 27. getche();
 28.  
 29.         return 0;
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.