Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Çarp?m Tablosu Alt Alta


Çarp?m Tablosu Alt Alta

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda carpim tablosu alt alta olacak ?ekilde yazd?r?lm??t?r. Burada 1'den 10'a kadar say?lar birbirleri ile çarp?lm?? ve sonuçlar? kümeleri aras?nda bir sat?r bo?luk olmak ?art?yla yaz?d?r?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. printf("\n");
 13. for(int i=1;i<=10;i++)
 14. {
 15.  for(int y=1;y<=10;y++)
 16.   {
 17.   printf("%dx%d=%d\n",i,y,i*y);
 18.   }
 19. printf("\n");
 20. }
 21. getche();
 22.         return 0;
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do