Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
´╗┐

ăarp?m Tablosu Alt Alta

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda carpim tablosu alt alta olacak ?ekilde yazd?r?lm??t?r. Burada 1'den 10'a kadar say?lar birbirleri ile šarp?lm?? ve sonušlar? kŘmeleri aras?nda bir sat?r bo?luk olmak ?art?yla yaz?d?r?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? g÷rŘnmektedir. Kulland???n?z derleyiciye g÷re bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. printf("\n");
 13. for(int i=1;i<=10;i++)
 14. {
 15. áfor(int y=1;y<=10;y++)
 16. á {
 17. á printf("%dx%d=%d\n",i,y,i*y);
 18. á }
 19. printf("\n");
 20. }
 21. getche();
 22. ááááááá return 0;
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m