Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Çapr?m Tablosu Yan Yana (Profosyonel)


Çapr?m Tablosu Yan Yana (Profosyonel)

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda carpim tablosu yan yana olacak ?ekilde yazd?r?lm??t?r ve tüm çarp?m tablosunun ekranda tamamen gösterilmesi sa?lanm?? daha profosyonel bir program haz?rlanm??t?r. Yine ayn? ?ekilde burada 1'den 10'a kadar say?lar birbirleri ile çarp?lm?? ve sonuçlar? kümeleri aras?nda bir sat?r bo?luk olmak ?art?yla yaz?d?r?lm??t?r. Kümeleri hizlamak için \t ifadesi kullan?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int artim=0;
 13. while(artim<6)
 14. {
 15. for(int i=1;i<=10;i++)
 16.  {
 17.   for(int j=1+artim;j<=5+artim;j++)
 18.    {
 19.    printf("%dx",j);
 20.    if(i<10)
 21.    printf(" %d",i);
 22.    else
 23.    printf("%d",i);
 24.    printf("= ");
 25.    if(i*j<10)
 26.    printf(" %d",i*j);
 27.    else
 28.    printf("%d",i*j);
 29.    printf(" ");
 30.    }
 31.  }
 32.  printf("\n");
 33.  artim+=5;
 34. }
 35.  getche();
 36.         return 0;
 37. }
 38. //---------------------------------------------------------------------------
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.