Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Kelimeyi Harf Harf Yazd?rma


Kelimeyi Harf Harf Yazd?rma

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?n?n komut sat?r?ndan girdi?i ifade her bir sat?ra bir harf gelecek ?ekilde alt alta yazd?r?l?r. Burada kullan?c?n?n konsoldan girdi?i ifadeyi almak için gets fonksiyonu kullan?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. char ifade[1000];
 13. for(int i=0;i<1000;i++)
 14. ifade[i]='\0'; //null karakter bo?luk de?il
 15. printf("Kelimeyi Giriniz:");
 16. gets(ifade);
 17. for(int i=0;i<1000;i++)
 18. {
 19. if(ifade[i]!='\0')
 20. printf("%c\n",ifade[i]);
 21. else
 22. break;
 23. }
 24. getche();
 25. return 0;
 26. }
 27. //---------------------------------------------------------------------------
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do