Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ Kelimeyi Harf Harf Yazd?rma
´╗┐

Kelimeyi Harf Harf Yazd?rma

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?n?n komut sat?r?ndan girdi?i ifade her bir sat?ra bir harf gelecek ?ekilde alt alta yazd?r?l?r. Burada kullan?c?n?n konsoldan girdi?i ifadeyi almak išin gets fonksiyonu kullan?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? g÷rŘnmektedir. Kulland???n?z derleyiciye g÷re bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. char ifade[1000];
 13. for(int i=0;i<1000;i++)
 14. ifade[i]='\0'; //null karakter bo?luk de?il
 15. printf("Kelimeyi Giriniz:");
 16. gets(ifade);
 17. for(int i=0;i<1000;i++)
 18. {
 19. if(ifade[i]!='\0')
 20. printf("%c\n",ifade[i]);
 21. else
 22. break;
 23. }
 24. getche();
 25. return 0;
 26. }
 27. //---------------------------------------------------------------------------
 28. á
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m