Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Rekürsif Soru Örne?i


Rekürsif Soru Örne?i

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda rekürsif soru mant??? üzerine bir çe?it test olarak dü?ünebilir. Programda ufak bir nüans oldu?undan rekürsif mant??? ö?retmek üzerine güzel bir örnek olmas? dü?üncesiyle payla??yorum. A?a??daki rekürsif kodun i?lem sonucunda bast?raca?? de?er sorulmaktad?r. Bu de?eri öncelikli olarak ka??t kalemle hesaplamaya çal???n?z . Nüans görmeniz aç?n?zdan cevab? buraya yazmayaca??m zaten kodu derledi?inizde cevab? göreceksinizdir.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. int f(int);
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. int p=5;
 14. int z=f(p);
 15. printf("%d",z);
 16. getche();
 17.         return 0;
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20. int f(int k)
 21. {
 22.  int a;
 23.  a= k>0? k + f(k-1) : 0;
 24.  return a*2;
 25. }
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.