Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Klasik Otopark Veritaban? Uygulamas?


Klasik Otopark Veritaban? Uygulamas?

AÇIKLAMA

Bu uygulamada 5 birim içermektedir.

1) Araç Kay?t?->Araç No,Araç Marka,Modeli,Y?l? ve Kapasitesi

2) Araç Silme->Araç Numaras?na Göre

3) Araç Bilgilerini Göster-> Bütün Araçlar Liste Halinde Ekrana Bas?l?r

4) Araç Kiralama ->Araç Numaras?na Göre

5) Kiradan Dönen Araç->Araç Numaras?na Göre

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. #include <string.h>
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13.  
 14. FILE *f1,*f2; int secim=0;   int i;  int silsaydir; int kontrolcu;  int durum; int tur;
 15. char dizi[50];
 16. char kontrol[60];   char numara[10];
 17. struct kiralanmamis_araclar{
 18.  char No[10];
 19.  char Marka[15];
 20.  char Model[15];
 21.  char yil[6];
 22.  char oturma_kapasitesi[4];
 23.  };
 24.  
 25.  
 26.  
 27. struct kiralanmamis_araclar x;
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33. printf("1.Yeni Bir Arac Ekle\n");
 34. printf("2.Arac Sil\n");
 35. printf("3.Arac Bilgilerini Goster\n");
 36. printf("4.Arac Kiralama\n");
 37. printf("5.Arac Iadesi\n");
 38. printf("6.Cikis\n");
 39.  
 40. while(secim!=6)
 41. {
 42. if((f1=fopen("araba.txt","r+"))==NULL)
 43.  {
 44.  if((f1=fopen("araba.txt","w+"))==NULL)
 45.  {
 46.  printf("Dosya Acilamadi"); return 0;
 47.  }
 48.  }
 49. printf("\n");
 50. printf("Secimini Giriniz: ");
 51. scanf("%d",&secim);
 52.  
 53.  
 54. for(i=0;i<10;i++)
 55. numara[i]='\0';
 56. for(i=0;i<60;i++)
 57. kontrol[i]='\0';
 58. for(i=0;i<10;i++)
 59. x.No[i]='\0';
 60. for(i=0;i<15;i++)
 61. x.Marka[i]='\0';
 62. for(i=0;i<15;i++)
 63. x.Model[i]='\0';
 64. for(i=0;i<6;i++)
 65. x.yil[i]='\0';
 66. for(i=0;i<4;i++)
 67. x.oturma_kapasitesi[i]='\0';
 68.  
 69. if(secim ==1)
 70. {
 71. printf("Aracin Nosunu Giriniz:");
 72. scanf("%s",&x.No);
 73.  
 74. printf("Aracin Markasini Giriniz:");
 75. scanf("%s",&x.Marka);
 76.  
 77. printf("Aracin Modelini Giriniz:");
 78. scanf("%s",&x.Model);
 79.  
 80. printf("Aracin Yilini Giriniz:");
 81. scanf("%s",&x.yil);
 82.  
 83. printf("Aracin Kapasitesini Giriniz:");
 84. scanf("%s",&x.oturma_kapasitesi);
 85.  
 86. fseek(f1,0,SEEK_END);
 87.  
 88. fwrite(&x,sizeof(x),1,f1);
 89. fputc('\n',f1);
 90. fclose(f1);
 91. }
 92. if(secim==2)
 93. {
 94.  
 95. printf("Silinecek Aracin No'sunu Giriniz:");
 96. scanf("%s",numara);
 97. kontrolcu=0;
 98. for(i=0;i<10;i++)
 99. {
 100. if(numara[i]=='\0')
 101. break;
 102. else
 103. kontrolcu++;
 104. }
 105. tur=0;
 106. fseek(f1,0,SEEK_SET);
 107. while(!feof(f1))
 108. {
 109. tur++;
 110. silsaydir=0;
 111. fgets(dizi,60,f1);
 112. for(i=0;i<kontrolcu;i++)
 113. {
 114. if(numara[i]==dizi[i])
 115. silsaydir++;
 116. }
 117.  
 118. if((silsaydir==kontrolcu)&&(dizi[49]!='X')&&(dizi[49]!='K'))
 119. {durum=1; break;}
 120. else
 121. durum=0;
 122.  
 123. }
 124. if(durum==1)
 125. {
 126. fseek(f1,((tur*sizeof(x))-1)+(tur)+(tur-2),SEEK_SET);
 127. putc('X',f1);
 128.  
 129. printf("Kayit Silinmistir\n");
 130. fclose(f1);
 131. }
 132. else
 133. {
 134. printf("Girilen Kayit Numarasina Ait Kiralanmamis Bir Arac Yoktur\n");
 135. }
 136. }
 137. if(secim==3)
 138. {
 139. printf("ARAC NO   MARKA          MODEL          YIL  KP DURUM\n");
 140. printf("\n");
 141.  
 142. fseek(f1,0,SEEK_SET);
 143. while(!feof(f1))
 144. {
 145. fgets(kontrol,60,f1);
 146. if(kontrol[49]!='X')
 147. {
 148. for(i=0;i<50;i++)
 149. {
 150. printf("%c",kontrol[i]);}
 151. printf("\n");
 152. for(i=0;i<60;i++)
 153. kontrol[i]=32;
 154. }
 155. }
 156. fclose(f1);
 157. }
 158.  
 159. if(secim==4)
 160. {
 161.  
 162. printf("Kiralanacak Aracin No'sunu Giriniz:");
 163. scanf("%s",numara);
 164. kontrolcu=0;
 165. for(i=0;i<10;i++)
 166. {
 167. if(numara[i]=='\0')
 168. break;
 169. else
 170. kontrolcu++;
 171. }
 172. tur=0;
 173. fseek(f1,0,SEEK_SET);
 174. while(!feof(f1))
 175. {
 176. tur++;
 177. silsaydir=0;
 178. fgets(dizi,60,f1);
 179. for(i=0;i<kontrolcu;i++)
 180. {
 181. if(numara[i]==dizi[i])
 182. silsaydir++;
 183. }
 184.  
 185. if((silsaydir==kontrolcu)&&(dizi[49]!='X'))
 186. {durum=1; break;}
 187. else
 188. durum=0;
 189.  
 190. }
 191. if(durum==1)
 192. {
 193. fseek(f1,((tur*sizeof(x))-1)+(tur)+(tur-2),SEEK_SET);
 194. putc('K',f1);
 195.  
 196. printf("Arac Kiralanmistir\n");
 197. fclose(f1);
 198. }
 199. else
 200. {
 201. printf("Girilen Kayit Numarasina Ait Kiralanmamis Bir Arac Yoktur\n");
 202. }
 203. }
 204. if(secim==5)
 205. {
 206.  
 207. printf("Kiradan Dönen Aracin No'sunu Giriniz:");
 208. scanf("%s",numara);
 209. kontrolcu=0;
 210. for(i=0;i<10;i++)
 211. {
 212. if(numara[i]=='\0')
 213. break;
 214. else
 215. kontrolcu++;
 216. }
 217. tur=0;
 218. fseek(f1,0,SEEK_SET);
 219. while(!feof(f1))
 220. {
 221. tur++;
 222. silsaydir=0;
 223. fgets(dizi,60,f1);
 224. for(i=0;i<kontrolcu;i++)
 225. {
 226. if(numara[i]==dizi[i])
 227. silsaydir++;
 228. }
 229.  
 230. if((silsaydir==kontrolcu)&&(dizi[49]=='K'))
 231. {durum=1; break;}
 232. else
 233. durum=0;
 234.  
 235. }
 236. if(durum==1)
 237. {
 238. fseek(f1,((tur*sizeof(x))-1)+(tur)+(tur-2),SEEK_SET);
 239. putc(' ',f1);
 240.  
 241. printf("Arac Kiradan Donmustur\n");
 242. fclose(f1);
 243. }
 244. else
 245. {
 246. printf("Girilen Kayit Numarasina Ait Kiralanmis Bir Arac Yoktur\n");
 247. }
 248. }
 249. }
 250. printf("Iyi Gunler");
 251. getche();
 252.         return 0;
 253. }
 254. //---------------------------------------------------------------------------
 255.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 21:25 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do