Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Say? S?rala (H?zl? S?ralama)


Say? S?rala (H?zl? S?ralama)

AÇIKLAMA

Say?lar dosyan?n içine at?l?r ve programda dosya yolu girilir.

Ör:

C:\sayilar.txt

daha sonra iste?e ba?l? olarak girilen K de?eri ile en küçük K de?erindeki say? bulunur.

Dosya

10
9
8
5
4
2
 
olsun

K de?erini 3 girerseniz Bu durumda en küçük 3.Say? olan 5 de?eri ve bulunma zaman? geri dondurulur.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include "string.h"
 6. #include "stdio.h"
 7. #include "conio.h"
 8. #include "stdlib.h"
 9. #include "iostream.h"
 10. #include "time.h"
 11. void hizli_sirala(int dizi[], int sol, int sag);
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13.  
 14. #pragma argsused
 15. int main(int argc, char* argv[])
 16. {
 17. clock_t bir,iki,fark;
 18.  
 19. FILE *f;
 20. int sayilar[100000];
 21.  
 22. for(int y=0;y<100000;y++)
 23. {
 24. sayilar[y]=0;
 25. }
 26.  
 27. char satir[10];
 28. char *sayimiz;
 29. string yol;  int sira;  int sayi,sag,sol,orta;  int index=0;
 30. string  mesaj="Dosya Yolunu Giriniz:\n";
 31. cout<<mesaj;
 32. cin>>yol;
 33. bir=clock();
 34. if((f=fopen(yol.c_str(),"r+"))==NULL)
 35. cout<<"Dosya Aç?lamad?.";
 36. else
 37. {
 38.  while(!feof(f))
 39.  {
 40.   sayimiz=fgets(satir,80,f);
 41.   sayi=atoi(sayimiz);
 42.   sayilar[index]=sayi;
 43.   index++;
 44.  }
 45.  
 46.  hizli_sirala(sayilar,0,index-1);
 47. }
 48. iki=clock();
 49. fark=(iki-bir)/CLK_TCK;
 50. cout<<"Dosyadan Okuma Ve Siralama Suresi "<<fark<<" sn'dir"<<"\n";
 51. while(true)
 52. {
 53.  
 54. mesaj="K'nin degerini Giriniz:\n";
 55. cout<<mesaj;
 56. cin>>sira;
 57. bir=clock();
 58. if((sira>index)||(sira==0))
 59. {
 60. cout<<"HATA Dizinde Boyle Bir Sayi Yoktur\n";
 61. }
 62. else if(sira==-1)
 63. {
 64. cout<<"Gule Gule :)";
 65. getche();
 66. break;
 67. }
 68. else
 69. {
 70. iki=clock();
 71. fark=(iki-bir)/CLK_TCK;
 72.  
 73. cout<<"EN KUCUK "<<sira<<". SAYI "<<sayilar[sira-1]<<"-> Bu Sayiyi Bulmak Icin Gecen Zaman "<<fark<<" sn'dir"<<"\n";
 74. }
 75. }
 76. return 0;
 77. }
 78. //---------------------------------------------------------------------------
 79. void hizli_sirala(int dizi[], int sol, int sag)
 80. {
 81.   register int k, j;
 82.   int ortadaki, gecici;
 83.   k = sol;
 84.   j = sag;
 85.   ortadaki = dizi[(sol+sag)/2];
 86.   
 87.   do
 88. {
 89.    while(dizi[k] < ortadaki && k < sag) k++;
 90.    while(ortadaki < dizi[j] && j > sol)  j--;
 91.   
 92.      if(k <= j)
 93.     { 
 94.       gecici = dizi[k];
 95.       dizi[k] = dizi[j];
 96.       dizi[j] = gecici;
 97.       k++;
 98.       j--;
 99.      }// if
 100.    } while(k <= j)//do
 101.  
 102.   if(sol < j) hizli_sirala(dizi,sol,j);
 103.   if(k < sag) hizli_sirala(dizi,k,sag);
 104. }
 105. //---------------------------------------------------------------------------
 106.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 10 Mayıs 2011 11:13 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.