Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++ - Programlama Dilleri C C++ C++ Builder Java .Net Php Javascript Prolog Haskell Visual Basic Delphi Pc Programlama ,C++ Builder,c programlama dili,çeşitli programlama dilleri ve java programlama dili alanında birçok program ve döküman içerir. http://www.pcprogramlama.com/programlama/39.html Tue, 23 May 2017 08:55:49 +0300 Celal Atalar tr-tr Php ile E-Mail Göndermek http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/629-php-ile-e-mail-gondermek.html Php ile e-mail göndermek için mail() fonksiyonu kullanılır.

Örnek:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<?php
 
$kime = "kime@siteadi.com";
$konu = "Konu";
$mesaj = "Mesaj";
$kimden = "kimden@siteadi.com";
 
$mail = mail($kime, $konu, $mesaj, $kimden);
 
if($mail)
{
echo "E-Mail gönderildi.";
}
 
else
{
echo "E-Mail gönderilemedi!";
}
 
?>

E-Mail sunucu için kimlik doğrulama yapmanız gerekirse alttaki kodları $mail değişkeninden önce uygun bir yere yapıştırın:

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$params["host"] = "server.com";
$params["port"] = "25";
$params["auth"] = true;
$params["username"] = "kullanici";
$params["password"] = "parola";
?>

$mesaj değişkeni içinde HTML karakter kullanmak isterseniz alttaki kodları $mail değişkeninden önce uygun bir yere yapıştırın:

1
2
3
4
<?php
$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";
?>
]]>
Php Wed, 12 Jun 2013 11:46:23 +0300
Php Veritabanı Bağlantısı (Php Mysql Bağlantısı) http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/569-php-veritabani-baglantisi-php-mysql-baglantisi.html AÇIKLAMA

Burada yazıla php kodlarıyla bir anket çalışması yapılmış veriler mysql veritabanı üzerinde bulunan tablolara yazılmıştır. Dört sayfadan oluşan projede birinci aşamada php ile mysql veritabanının bağlantısı sağlanmıştır. İkinci aşamadan yapılacak anketi seçeceğiniz arayüz olan index.php bulunmaktadır. Üçüncü sayfada oy verme işlemi bulunmaktadır. Dördüncü sayfada ise seçtiğiniz ankete göre uygun sonuçlar uygun bir grafikle size gösterilmiştir.

Önemli Not: Projeyi çalıştırmak için baglanti.php dosyasını açıp;

veritabani_kullanici_adi

veritabani_kullanici_sifresi

veritabani_ismi

yerlerine uygun değerleri girmeniz gerekmektedir.

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

{pub}Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

{/pub}

{reg}

{/reg}

index.php kodu:

{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}

 <html>
<head>
   <title>Php İle Veritabanı Bağlantısı</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="iso-8859-9" />
<head>
<body>
<?php


include_once("baglanti.php");
baglan();

switch($_REQUEST['ope']){
   
   case "view":
      view($_GET['surveyno']);
      print "<a href='index.php'><< Geri Dön</a>";
      break;
   case "vote":
      if (!isset($_POST['answer'])){
         print "<font color='red'>Lütfen Bir Yanıt Seçin!</font>

\n";
         print "<a href='index.php'><< Geri Dön</a>";
         exit;
      }
      print "Oy Verdiğiniz İçin Teşekkürler.
\n";
      print "
\nDaha Fazla Yanıt Vermek İçin.
\nDevam Edin.
\n";
      if(isset($_POST['answer']) AND isset($_POST['surveyno'])){
         $sql="SELECT count(*) as sayi FROM answer WHERE answer='{$_POST['answer']}' AND sid={$_POST['surveyno']} AND date='".date("Y-m-d")."';";
         $result=mysql_query($sql) OR die("Cannot query answers and dates");
         $value=mysql_result($result,0,0);
         if($value=="0")
         {
            $sql="INSERT INTO answer(sid,answer,votes,date) VALUES({$_POST['surveyno']},'{$_POST['answer']}',1,'".date("Y-m-d")."')";
        
            $result=mysql_query($sql) OR die("Cannot insert.");
         }
         else
         {
            $sql="UPDATE answer SET votes=votes+1 WHERE answer='{$_POST['answer']}' AND sid={$_POST['surveyno']} AND date='".date("Y-m-d")."';";
            $result=mysql_query($sql) OR die("Cannot update.");
         }
      }
      viewList();
      break;
   default:
      print " ";
      viewList();
      break;
}function viewList(){
   $sql="SELECT * FROM survey";
   $result=mysql_query($sql) or die("Cannot select l:50");
   print "<ol>\n";
   
   while( $res=mysql_fetch_array($result) ){
      $a[]=$res;
      print "<li><a href='?ope=view&surveyno={$res['sid']}  '>{$res['question']}</a></li>\n";
   }
   print "</ol>\n\n";
}

function view($surveyno){   
   $sql="SELECT * FROM survey WHERE sid=$surveyno";
   $result=mysql_query($sql) or die("Cannot select l:62");
   
   $sqlAnswer="SELECT DISTINCT sid,answer FROM answer WHERE sid=$surveyno";
 
   $resultAnswer=mysql_query($sqlAnswer) or die("Cannot select l:65.\n");
   
   $res=mysql_fetch_array($result);
   print "<form method='POST' action='index.php'>\n";
   print "<table border='1'>\n";
   print "<tr><td colspan=3>{$res['question']}</td></tr>\n";
   print " <input type='hidden' name='ope' value='vote'></td>\n";
   print " <input type='hidden' name='surveyno' value='{$res['sid']}'></td>\n";
   
   while( $resAnswer=mysql_fetch_array($resultAnswer) ){
      print "<tr>\n";
      print " <td weigth='10'><input type='radio' name='answer' value='{$resAnswer['answer']}'>\n";
      print " <td>{$resAnswer['answer']}</td>\n";
      // print " <td>{$resAnswer['vote']}</td>\n";
      print "</tr>\n";
   }
   
   print "<tr>\n";
   print " <td colspan=3>\n";
   print "  <table border='0'>\n";
   print "<tr>\n";
   print "<td><input type='submit' value='Oy Ver'></td>\n";
   print "</form>\n";
   
   print "<form method='POST' action='vote.php'>\n";
   print "<input type='hidden' name='surveyno' value='{$res[0]}'>\n";
   print "<input type='hidden' name='question' value='{$res['question']}'>\n";
   print "<td width='%100' align='right'><input type='submit' value='Sonuclar'></td>\n";
   print "</tr>\n";
   print "</form>\n";
   print "</table>";
   print "</td>";
   print "</tr>\n";
   print "</table>\n";
   print "
\n\n";

}

?>

</body>
</html>
{/HazirProgramKod}

SONRAKİ SAYFA

 

]]>
Php Tue, 07 Aug 2012 17:26:38 +0300
PHP'de Değişken Kullanımı http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/406-phpde-degisken-kullanimi.html "; echo $degisken; $degisken=3.1231233; echo "
"; echo $degisken; echo "
Ön Tanımlı Değişkenler
"; /* * $_SERVER : Sunucu tarafından kullanılan bazı parametre ve bilgileri taşır * $_ENV : PHP yorumlayıcısının çalıştığı ortamdaki global namespace * $_COOKIE : Çerez yönetimi için kullanılır * $_GET : Adres satırından gelen verileri okumak için kullanılır * $_POST : Post metodu ile gönderilen verileri okur * $_FILES : Dosya upload işlemlerinde kullanılır * $_REQUEST : $_GET, $_POST, $_COOKIE değişkenlerini beraberinde bulundurur * $_SESSION : Oturum yönetiminde kullanılır * $_GLOBAL : Script için tanımlanan değişkenleri yönetir. */ echo "IP Adresiniz : "; echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; {/HazirProgramKod}]]>
Php Wed, 22 Feb 2012 11:05:10 +0200
Php fopen() Fonksiyonu http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/301-php-fopen-fonksiyonu.html AÇIKLAMA


fopen()' la istediğimiz dosyayı bu fonksiyonla açabiliriz.

Kullanımı: fopen() Fonksiyonu: "fopen(dosyaadi,işlemci)" şeklinde kullanılır. fopen() Komutunun İşlemcileri Php ile dosya açarak okuma ve yazma işlemlerini aşağıdaki işlemcilerler gerçekleştiririz.

İşlemci Açıklama Örnek
r Dosyayı okumak amaçlı açar. fopen("dosya.txt,"r");
r+ Dosyayı okuma ve yazma amaçlı açar. fopen("dosya.txt,"r+");
w Dosyayı üstüne yazar.Yoksa Oluşturur. fopen("dosya.txt,"w");
w+ Dosyayı okuma ve üstüne yazmak içir açar. fopen("dosya.txt,"w+");
a Dosyanın içindeki verilere ek yapar.Yoksa Oluşturur. fopen("dosya.txt,"a");
a+ Dosyayı okuma ve ek yapmak için açar. fopen("dosya.txt,"a+");
b Binary dosya kaydetme ve okuma için kullanılır. fopen("dosya.txt,"rb");

İlk örneğimizi HTTP üzerinden dosya okuma işlemiyle başlıyalım.

<?php
$dosya=fopen("http://localhost/index.html","r"); //Aynı örneği FTp içinde verebiliriz.
while(!feof($dosya)){
$oku=fgets($dosya,500); //index.html dosyasından döngü ile 500 byte veri  okur.
echo $oku;
}
fclose($dosya);//Dosya Kapatılır.
?>

Örneğimizde kullandığımız diğer fonksiyonlar ise feof() , fgets() ve fclose() fonksiyonlarıdır. feof() fonksiyonu bir dosyanın içindeki verilerin sonuna gelip gelmediğiniz için kullanılır. Bu fonksiyonun sonunda yer alan ! işareti değilse anlamına gelir.Yani while döngüsü içindeyken eğer dosyanın sonunda değilsek döngü devam edecektir.

fgets() fonksiyonu istediğimiz bir boyutta veri okumayı sağlar.Bu örneğimizde her döngü boyunca 500 byt' lık veri okunması sağlanmıştır. fclose() fonksiyonu ise açık olan bir dosyayı kapatır. FTP üzerinden dosya okuma işlemi ise; 

<?php
$dosya=fopen("ftp://isim:sifre@site.com","r");//Kullanıcı adı ve şifreyle ftp hesabına bağlanır.
while(!feof($dosya)){ //Döngü dosyanın sonuna kadar devam eder.
$oku=fgets($dosya,2048); //Dosyadan 2048 bytle veri okur.
echo $oku; //Elde edilenleri ekrana yazdırır.
}
fclose($dosya);//Dosya Kapatılır.
?>
]]>
Php Sat, 06 Aug 2011 06:42:12 +0300
Php fwrite() Fonksiyonu http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/300-php-fwrite-fonksiyonu.html AÇIKLAMA

Dosyalama fonsiyonlarından fwrite() fonksiyonu aşağıdaki gibidir. Örneğimizde fwrite() fonksiyonu ile en fazla 13 karakterlik (13 byte) dosyaya yazılmıştır.Fakat burda fgets() fonksiyonun kullanarak dosyadan 9 karakterlik bir okuma yaptık.Ekrana “Merhaba” yazacaktır.

Kullanımı: fwrite(dosya değişkeni,string,boyutu);

<?php
$text="Merhaba PHP";
$dosya=fopen("dosya.txt","w"); //Dosyanın üstüne yazmak için aç.
fwrite($dosya,$text,13); //Dosyaya 13 karakterlik veri yazar.  
fclose($dosya);
$dosya=fopen("dosya.txt","r");//Okumak için dosya açılır.
$oku=fgets($dosya,9);//Dosyanın ilk 9 karakteri okunur.
fclose($dosya);
echo $oku;//Ekrana Merhaba  yazar.
?>

]]>
Php Sat, 06 Aug 2011 06:38:29 +0300
Dışarıdan Değişken Kullanma http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/290-disaridan-degisken-kullanma.html AÇIKLAMA

Php dilinde dışarıdan değişkenin nasıl alındığına (GET Metodu) dair örnek teşkil eder. Dışarıdan Değişken Kullanma, bu konu daha çok form işlemleriyle ilgilidir.

Not:Eğer sayfa boş olarak geliyorsa PHP.ini dosyasının içindeki register_globals = Off satırının değerini  register_globals = On olarak değiştirin Apache serveri kapatıp yeniden başlatın.Daha sonrada tarayıcınızı Yenile(F5) yaparak kontrol ediniz. Easy Php gibi bir program kullanılıyorsanız register_globals ayarı apache klasörü içindeki php.ini dosyasından yapılmalıdır.

<?php
#Dışarıdan değişken alan PHP programı
echo"<h1>".$abc."</h1>\n"; 
 ?>

Tarayıcınızın adres çubuğuna


http://localhost/degisken.php?abc=www.pcprogramlama.com 

yazınız.(Local)


]]>
Php Fri, 05 Aug 2011 19:00:00 +0300
PHP ile MySQL Veritabanı Bağlantısı http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/289-php-ile-veritabani-baglantisi.html AÇIKLAMA 

Aşağıdaki kod kullanıcı adı root (default) ve şifresi 123456789 olan bir kullanıcının sistemde tanımlı database isimli bir veritabanına bağlantısını göstermektedir. Php' den MySQL'e nasıl bağlanıldığına dair örnek kod teşkil eder.

 Yerel (local) bilgisayarda Php ile veritabanına basit bir code ile bağlanma aşağıdaki gibidir.

Program Kodu:

{HazirProgramKod kod=cpp satirlar=var}

<?php
$baglan=mysql_connect("localhost","root","123456789"); // Kullanıcı adı ve şifreniz
if(!$baglan){
 die('Bağlantı Hatası:' . mysql_error()); //Doğru değilse ekrana php hata msj'nı yazdır
}
$vt_sec=mysql_select_db("database",$baglan);//veritabanını seç
if(!vt_sec){
 die("Veritabanı Hatası:".mysql_error()); //Doğru değilse ekrana php hata msj'nı yazdır
}
mysql_close($baglan);
?>

{/HazirProgramKod}

]]>
Php Sun, 01 May 2011 12:17:47 +0300
Php Yönetici Paneli http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/283-yonetici-paneli.html AÇIKLAMA

Php yönetici panelini oluşturan yapıdır. Php programlama dilinde bir admin panelinin nasıl yapıldığına dair örnek teşkil edecek bir yapıdır.

Programın Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz

{pub}Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

{/pub}

{reg}

{/reg}

]]>
Php Tue, 22 Mar 2011 06:25:07 +0200
Php'de If ve Else Komutları http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/278-phpde-if-elseif-else-kontrolleri.html AÇIKLAMA

Php if ve else ve else-if yapılarının kullanıma dair bir örnektir.

Program Kodu:

{HazirProgramKod dil="php" satirlar="var"}

 <?php

$sayi = 5;

if($sayi="5"){

 echo "Sayı değişkeninin değeri 5'e eşittir.";

}elseif($sayi=="6"){

echo "Sayı değişkenin 5'e eşit değildir.";

}else{

/*buraya ise diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda yapılacak olan işlemler yazılacaktır. */

echo "Her iki koşulda sağlanmadığı için bu metin gelmiştir.";

 }

?>

{/HazirProgramKod}

 

 

]]>
Php Wed, 16 Feb 2011 18:21:35 +0200
Pc Programlama Kod Renklendirici Joomla 1.5 Uygulama Eki http://www.pcprogramlama.com/programlama/39-php/155-pc-program-kod-renklendirici-joomla-15-uygulama-eki.html HazirProgramKod kod renklendiricisi, Joomla içerik yönetim sistemlerini kullanan internet sitelerinde yayınlanan kodların daha renkli ve okunabilir olmasını sağlar.HazirProgramKod kod renklendiricisi Joomla ile kurulu gelen Geshi kod renklendirici(syntax highlighter) paketini kullanır.HazirProgramKod mambotu Joomla ile tanımlı gelen paketten farklı olarak kod renklendirme yaparken "{" "}" parantezlerininin kullanımına izin verir.Joomla ile varsayılan olarak gelen TinyMCE WYSIWYG editöründe sorunsuzca kullanılabilir.

Diller :
Joomla paketinin içinde gelen tanımlı diller şunlardır: css,html,ini,javascript,mysql,php,sql,xml
Extradan diller eklemek isterseniz (Örneğin C++, Java vs.) Geshi projesninin sayfasından indirdiğiniz proje dosyasındaki dilleri siteniz altındaki libraries\geshi\geshi altına yükleyebilirsiniz.

Kullanımı :

{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var" renklendir="hayir"}

// Kodunuz buraya gelecek

{/HazirProgramKod}

renklendir="hayir" özelliği kodların renklendirilmesini engellemek içindir. Örneğin HazirPrograKod etiketini yukardaki gibi içeriğin herhangi bir yerinde göstermek isterseniz renklendir="hayir" özelliğini aktif etmeniz gerekir. Varsayılan olarak renklendirme vardır.

hazirprogramkod.php dosyasında eklentinin kaynak kodu vardır.

hazirprogramkod.php

{HazirProgramKod di="php" satirlar="var"}<?php

    /*
   
    HazirProgramKod Kod Renklendirici Joomla 1.5 Plugin
    HazirProgramKod Kod Renklendirici highlights programming languages' codes.
    Copyright (C) 2009 Şevket Umut ÇAKIR

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

    */

   
// Direk erişim yasaklanıyor...
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

jimport( 'joomla.event.plugin' );

/**
* HazirProgramKod plugin sınıfı
*/
class plgContentHazirProgramKod extends JPlugin {

  function plgContentHazirProgramKod( &$subject ) {
    parent::__construct( $subject );
    $this->_plugin =& JPluginHelper::getPlugin( 'content', 'hazirprogramkod' );
    $this->_params = new JParameter( $this->_plugin->params );
  }


  function onPrepareContent( &$row, &$params, $page=0 ) {

    // etiketlerin bulunduğu yeri belirlemek için seçilen düzenli ifade
    $O="{";
    $C="}";
    $tag="HazirProgramKod";
    $regex="#{$O}({$tag}.*?){$C}((?>{$O}(?!/?{$tag}[^{$O}]*?{$C})|[^{$O}]|(?R))*){$O}/{$tag}{$C}#is";
    $GLOBALS['_MAMBOT_HAZIRPROGRAMKOD_PARAMETRELER'] =& $this->_params;

    // yer değiştirmeyi gerçekleştir.
    $row->text = preg_replace_callback( $regex, 'plgContentHazirProgramKod::degistirici', $row->text );

    return true;
  }
/**
* Eşleşen etiketleri değiştirir.
* @param array Eşleşenlerin dizisi
* @return string
*/
  private static function degistirici( &$matches ) {
    $params =& $GLOBALS['_MAMBOT_HAZIRPROGRAMKOD_PARAMETRELER'];
    jimport('geshi.geshi');
    jimport('domit.xml_saxy_shared');
   
    /*
    for($i=0;$i<count($matches);$i++)
    {
        echo "<p><b>$i.</b></p>";
        print_r($matches[$i]);
    }
    return "";
    */
    $args = SAXY_Parser_Base::parseAttributes( $matches[1] );
    $text = $matches[2];
   
    //kod renklendirme işleminin yapılıp yapılmayacağını belirleyen özellik
    $renklendir = JArrayHelper::getValue( $args, 'renklendir', 'evet' );
    if($renklendir=="hayır" || $renklendir=="hayir")
        return $matches[0];
    //hangi dilin kullanılacağını belirleyen özellik
    $dil = JArrayHelper::getValue( $args, 'dil', 'php' );
    // Satır numaralarının gösterilip, gösterilmeyeceğini belirleyen dalga
    $satirlar = JArrayHelper::getValue( $args, 'satirlar', 'yok' );
   
    // HTML haricindeki dillerde paragraf etiketlerini \n'e çevir
    if($dil!="html")
    {
        $html_entities_match = array( "|\<p\>|", "|\<\/p\>|" );
        $html_entities_replace = array( "\n", "\n" );

        $text = preg_replace( $html_entities_match, $html_entities_replace, $text );
    }
   
    $html_entities_match = array( "|\<br \/\>|", "#<#", "#>#", "|'|", '#"#', '# #' );
    $html_entities_replace = array( "\n", "<", ">", "'", '"', ' ' );

    $text = preg_replace( $html_entities_match, $html_entities_replace, $text );

    $text = str_replace('<', '<', $text);
    $text = str_replace('>', '>', $text);

    $text = str_replace( '\t', '  ', $text );
    //normal \n leri göstermek için
    $text = str_replace( '\n', '[satirbasi]', $text );

    $geshi = new GeSHi( $text, $dil );
    switch( $satirlar ) {
      case 'var':
        $geshi->enable_line_numbers( GESHI_NORMAL_LINE_NUMBERS );
        break;
      case 'fancy':
        $geshi->enable_line_numbers( GESHI_FANCY_LINE_NUMBERS );
        break;
      case 'yok':
      default:
        break;
    }
    //konteyner tipinin belirlenmesi
    $konteynertipi=$params->get( 'konteynertipi' );
   
    if($konteynertipi)
    $geshi->set_header_type(GESHI_HEADER_DIV);
    else
    $geshi->set_header_type(GESHI_HEADER_PRE);
   
    if($params->get( 'cssstil' ))
        $geshi->set_overall_style($params->get( 'cssstil' ));
   
    // renklendirme işleminin gerçekleştirilmesi
    $text = $geshi->parse_code();

    $text = str_replace("\n", '<br />', $text);

    //normal \n leri göstermek için
    $text = str_replace('[satirbasi]', '\n', $text);
   
    return $text;
  }

}{/HazirProgramKod}

hazirprogramkod.xml dosyası eklentinin Joomla sistemlerine kurulabilmesi için gerekli dosyadır. İçerisinde eklenti ile ilgili özellikler ve tanımlamalar mevcuttur.

hazirprogramkod.xml

{HazirProgramKod di="xml" satirlar="var"}<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install version="1.5" type="plugin" group="content">
  <name>HazirProgramKod kod renklendirici</name>
  <author>Şevket Umut ÇAKIR</author>
  <creationDate>2009-01-01</creationDate>
  <copyright>Copyright</copyright>
  <license>http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html GNU/GPL</license>
  <authorUrl>www.pcprogramlama.com</authorUrl>
  <authorEmail>sevketcakir@hotmail.com</authorEmail>
  <version>1.0</version>
  <description>Aciklama</description>
  <languages>
   <language tag="tr-TR">language/tr-TR/tr-TR.plg_content_hazirprogramkod.ini</language>
   <language tag="en-GB">language/en-GB/en-GB.plg_content_hazirprogramkod.ini</language>
    </languages>
  <files>
    <filename plugin="hazirprogramkod">hazirprogramkod.php</filename>
  </files>
  <params>
    <param name="cssstil" type="textarea" cols="30" rows="5" default="width:500px;margin: 2px 0px 2px 0px;padding: 10px 10px 10px 10px;border: 1px dotted #aab4be;border-left: 20px solid #b4b4b4;background: #f4f5f6;font-size: 90%;overflow: auto;white-space: nowrap;" size="40" label="CSS Stili" description="Css Stili Aciklama" />
   <param name="konteynertipi" type="list" default="0" label="Konteyner Tipi" description="Konteyner Tipi Aciklama">
     <option value="0">DIV</option>
     <option value="1">PRE</option>
   </param>
  </params>
</install>
{/HazirProgramKod}

Eklentinin çoklu dil desteği olması için aşağıdaki 2 dosya oluşturulmuştur. Dil dosyalarının tanımlamaları hazirprogramkod.xml dosyasının içindedir.

tr-TR.plg_content_hazirprogramkod.ini

{HazirProgramKod di="ini" satirlar="var"}CSS STILI=CSS Stili
CSS STILI ACIKLAMA=Kodlar gösterilirken, kod elemanına uygulanacak CSS stili
KONTEYNER TIPI=Konteyner Tipi
ACIKLAMA=<a href="http://www.pcprogramlama.com" target="_blank" title="www.pcprogramlama.com"><strong>www.pcprogramlama.com</strong></a> kod renklendirici(code syntax highlighter) <br> <p>Yazar: <a href="http://www.pcprogramlama.com/mailto:sevketcakir@hotmail.com">Şevket Umut ÇAKIR</a></p> <br> <p><strong>Açıklama :</strong> HazirProgramKod kod renklendiricisi Joomla ile kurulu gelen Geshi kod renklendirici(syntax highlighter) paketini kullanır.HazirProgramKod mambotu Joomla ile tanımlı gelen paketten farklı olarak kod renklendirme yaparken "{" "}" parantezlerininin kullanımına izin verir.Joomla ile varsayılan olarak gelen TinMCE WYSIWYG editöründe sorunsuzca kullanılabilir.</p> <p>Bu program GNU/LGPL lisansı altındadır.</p> <div> <strong>Diller :</strong> </div> <div> Joomla paketinin içinde gelen tanımlı diller şunlardır: css,html,ini,javascript,mysql,php,sql,xml </div> <div> Extradan diller eklemek isterseniz (Örneğin C++, Java vs.) Geshi projesninin sayfasından indirdiğiniz proje dosyasındaki dilleri siteniz altındaki libraries\geshi\geshi altına yükleyebilirsiniz. </div> <div> Kullandığınız için teşekkürler. </div> <p><strong>Kullanımı :</strong></p> <div style="width: 382px; height: 100px; background-color:#FFFFEE;"> <p>{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}</p> <p><em>// Kodunuz buraya gelecek</em></p> <p>{/HazirProgramKod}</p> </div>
KONTEYNER TIPI ACIKLAMA=Bu özellik renklendirilen kodların konteyner(container) tipini belirler.Tipler div ve pre html elemanlarıdır.
COPYRIGHT=Copyright (C) 2009 www.pcprogramlama.com Tüm hakları saklıdır.{/HazirProgramKod}

en-GB.plg_content_hazirprogramkod.ini

{HazirProgramKod di="ini" satirlar="var"}CSS STILI=CSS Style
CSS STILI ACIKLAMA=CSS style to be applied to codes when showing codes.
KONTEYNER TIPI=Container Type
ACIKLAMA=<a href="http://www.pcprogramlama.com" target="_blank" title="www.pcprogramlama.com"><strong>www.pcprogramlama.com</strong></a> kod renklendirici(code syntax highlighter) <br> <p>Author: <a href="http://www.pcprogramlama.com/mailto:sevketcakir@hotmail.com">Şevket Umut ÇAKIR</a></p> <br> <p><strong>Description  :</strong> HazirProgramKod code syntax highlighter uses Geshi syntax highlighter which is installed in Joomla by default.HazirProgramKod plugin, allows usage of "{" "}" brackets unlike Joomla default syntax highlighter.HazirProgramKod plugin can be easily used with TinMCE WYSIWYG which is installed in Joomla by default.</p> <p>This program is licensed under GNU/LGPL.</p> <div> <strong>Programming Languages :</strong> </div> <div> Here are the programming languages which Geshi can highlight with default Joomla installation: css,html,ini,javascript,mysql,php,sql,xml </div> <div> If you wish to install some extra programming languages (e.g. c++, java, etc.), you can install language code files,which you can find at the web page of Geshi project, to libraries\geshi\geshi directory.</div> <div> Thanks for using this plugin.</div> <p><strong>Usage :</strong></p> <div style="width: 382px; height: 100px; background-color:#FFFFEE;"> <p>{HazirProgramKod dil="cpp" satirlar="var"}</p> <p><em>// Write your code here.</em></p> <p>{/HazirProgramKod}</p> </div>
KONTEYNER TIPI ACIKLAMA=This property specifies the container type of highlighted codes.Types are div and pre html tags.
COPYRIGHT=Copyright (C) 2009 www.pcprogramlama.com All rights reserved.
{/HazirProgramKod}

Eklentinin Joomla 1.5 sistemlerine kurulabilir halini aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

{pub}Linki Görebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...

Üye Kayıt

{/pub}

{reg}

{/reg}

]]>
Php Thu, 01 Jan 2009 14:25:02 +0200