Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Php D??ar?dan De?i?ken Kullanma


D??ar?dan De?i?ken Kullanma

AÇIKLAMA

Php dilinde d??ar?dan de?i?kenin nas?l al?nd???na (GET Metodu) dair örnek te?kil eder. D??ar?dan De?i?ken Kullanma, bu konu daha çok form i?lemleriyle ilgilidir.

Not:E?er sayfa bo? olarak geliyorsa PHP.ini dosyas?n?n içindeki register_globals = Off sat?r?n?n de?erini  register_globals = On olarak de?i?tirin Apache serveri kapat?p yeniden ba?lat?n.Daha sonrada taray?c?n?z? Yenile(F5) yaparak kontrol ediniz. Easy Php gibi bir program kullan?l?yorsan?z register_globals ayar? apache klasörü içindeki php.ini dosyas?ndan yap?lmal?d?r.

<?php
#D??ar?dan de?i?ken alan PHP program?
echo"<h1>".$abc."</h1>\n"; 
 ?>

Taray?c?n?z?n adres çubu?una


http://localhost/degisken.php?abc=www.pcprogramlama.com 

yaz?n?z.(Local)


Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 07 Ağustos 2012 12:14 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.