Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Php Php fopen() Fonksiyonu


Php fopen() Fonksiyonu

AÇIKLAMA


fopen()' la istedi?imiz dosyay? bu fonksiyonla açabiliriz.

Kullan?m?: fopen() Fonksiyonu: "fopen(dosyaadi,i?lemci)" ?eklinde kullan?l?r. fopen() Komutunun ??lemcileri Php ile dosya açarak okuma ve yazma i?lemlerini a?a??daki i?lemcilerler gerçekle?tiririz.

??lemci Aç?klama Örnek
r Dosyay? okumak amaçl? açar. fopen("dosya.txt,"r");
r+ Dosyay? okuma ve yazma amaçl? açar. fopen("dosya.txt,"r+");
w Dosyay? üstüne yazar.Yoksa Olu?turur. fopen("dosya.txt,"w");
w+ Dosyay? okuma ve üstüne yazmak içir açar. fopen("dosya.txt,"w+");
a Dosyan?n içindeki verilere ek yapar.Yoksa Olu?turur. fopen("dosya.txt,"a");
a+ Dosyay? okuma ve ek yapmak için açar. fopen("dosya.txt,"a+");
b Binary dosya kaydetme ve okuma için kullan?l?r. fopen("dosya.txt,"rb");

?lk örne?imizi HTTP üzerinden dosya okuma i?lemiyle ba?l?yal?m.

<?php
$dosya=fopen("http://localhost/index.html","r"); //Ayn? örne?i FTp içinde verebiliriz.
while(!feof($dosya)){
$oku=fgets($dosya,500); //index.html dosyas?ndan döngü ile 500 byte veri  okur.
echo $oku;
}
fclose($dosya);//Dosya Kapat?l?r.
?>

Örne?imizde kulland???m?z di?er fonksiyonlar ise feof() , fgets() ve fclose() fonksiyonlar?d?r. feof() fonksiyonu bir dosyan?n içindeki verilerin sonuna gelip gelmedi?iniz için kullan?l?r. Bu fonksiyonun sonunda yer alan ! i?areti de?ilse anlam?na gelir.Yani while döngüsü içindeyken e?er dosyan?n sonunda de?ilsek döngü devam edecektir.

fgets() fonksiyonu istedi?imiz bir boyutta veri okumay? sa?lar.Bu örne?imizde her döngü boyunca 500 byt' l?k veri okunmas? sa?lanm??t?r. fclose() fonksiyonu ise aç?k olan bir dosyay? kapat?r. FTP üzerinden dosya okuma i?lemi ise; 

<?php
$dosya=fopen("ftp://isim: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız ","r");//Kullan?c? ad? ve ?ifreyle ftp hesab?na ba?lan?r.
while(!feof($dosya)){ //Döngü dosyan?n sonuna kadar devam eder.
$oku=fgets($dosya,2048); //Dosyadan 2048 bytle veri okur.
echo $oku; //Elde edilenleri ekrana yazd?r?r.
}
fclose($dosya);//Dosya Kapat?l?r.
?>
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 07 Ağustos 2012 12:14 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.