Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Php Php fopen() Fonksiyonu
´╗┐

Php fopen() Fonksiyonu

AăIKLAMA


fopen()' la istedi?imiz dosyay? bu fonksiyonla ašabiliriz.

Kullan?m?: fopen() Fonksiyonu: "fopen(dosyaadi,i?lemci)" ?eklinde kullan?l?r. fopen() Komutunun ??lemcileri Php ile dosya ašarak okuma ve yazma i?lemlerini a?a??daki i?lemcilerler geršekle?tiririz.

??lemci Aš?klama Írnek
r Dosyay? okumak amašl? ašar. fopen("dosya.txt,"r");
r+ Dosyay? okuma ve yazma amašl? ašar. fopen("dosya.txt,"r+");
w Dosyay? ŘstŘne yazar.Yoksa Olu?turur. fopen("dosya.txt,"w");
w+ Dosyay? okuma ve ŘstŘne yazmak išir ašar. fopen("dosya.txt,"w+");
a Dosyan?n išindeki verilere ek yapar.Yoksa Olu?turur. fopen("dosya.txt,"a");
a+ Dosyay? okuma ve ek yapmak išin ašar. fopen("dosya.txt,"a+");
b Binary dosya kaydetme ve okuma išin kullan?l?r. fopen("dosya.txt,"rb");

?lk ÷rne?imizi HTTP Řzerinden dosya okuma i?lemiyle ba?l?yal?m.

<?php
$dosya=fopen("http://localhost/index.html","r"); //Ayn? ÷rne?i FTp išinde verebiliriz.
while(!feof($dosya)){
$oku=fgets($dosya,500); //index.html dosyas?ndan d÷ngŘ ile 500 byte veriá okur.
echo $oku;
}
fclose($dosya);//Dosya Kapat?l?r.
?>

Írne?imizde kulland???m?z di?er fonksiyonlar ise feof() , fgets() ve fclose() fonksiyonlar?d?r. feof() fonksiyonu bir dosyan?n išindeki verilerin sonuna gelip gelmedi?iniz išin kullan?l?r. Bu fonksiyonun sonunda yer alan ! i?areti de?ilse anlam?na gelir.Yani while d÷ngŘsŘ išindeyken e?er dosyan?n sonunda de?ilsek d÷ngŘ devam edecektir.

fgets() fonksiyonu istedi?imiz bir boyutta veri okumay? sa?lar.Bu ÷rne?imizde her d÷ngŘ boyunca 500 byt' l?k veri okunmas? sa?lanm??t?r. fclose() fonksiyonu ise aš?k olan bir dosyay? kapat?r. FTP Řzerinden dosya okuma i?lemi ise;á

<?php
$dosya=fopen("ftp://isim: Bu e-posta adresini spambotlara kar┼č─▒ korumak i├žin JavaScript deste─čini a├žmal─▒s─▒n─▒z ","r");//Kullan?c? ad? ve ?ifreyle ftp hesab?na ba?lan?r.
while(!feof($dosya)){ //D÷ngŘ dosyan?n sonuna kadar devam eder.
$oku=fgets($dosya,2048); //Dosyadan 2048 bytle veri okur.
echo $oku; //Elde edilenleri ekrana yazd?r?r.
}
fclose($dosya);//Dosya Kapat?l?r.
?>
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Sal─▒, 07 A─čustos 2012 12:14 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m