Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Php PHP'de De?i?ken Kullan?m?


PHP'de De?i?ken Kullan?m?

Aç?klama yorum sat?rlar?ndad?r.
  1. /* * De?i?ken isimleri tan?mlan?rken : * $ i?areti ile ba?lar * rakamla ba?layamaz * bo?luk karakteri içeremez * Türkçe karakterler (??ü?öç??Ü?ÖÇ) içeremez * Özel karakterler içeremez (#,%,*,+,. vb.) * Yanl?? de?i?ken isim tan?mlamalar?: * $veritaban? * $veri tabani * $2ncisayi * $veri+tabani * Do?ru de?i?ken isim tan?mlamalar? * $veritabani * $degisken * $Degisken * $VeriTabani * $sayi2 * PHP büyük küçük harfe duyarl?d?r, $degisken ile $Degisken farkl? de?i?kenlerdir */ $degisken="Metin ifadesi";//De?i?kenin türü metin ifadesidir(string) //De?i?kenin türü atama esnas?nda belirlenir. echo $degisken; $degisken=3; echo "
  2. "; echo $degisken; $degisken=3.1231233; echo "
  3. "; echo $degisken; echo "
  4. Ön Tan?ml? De?i?kenler
  5. "; /* * $_SERVER : Sunucu taraf?ndan kullan?lan baz? parametre ve bilgileri ta??r * $_ENV : PHP yorumlay?c?s?n?n çal??t??? ortamdaki global namespace * $_COOKIE : Çerez yönetimi için kullan?l?r * $_GET : Adres sat?r?ndan gelen verileri okumak için kullan?l?r * $_POST : Post metodu ile gönderilen verileri okur * $_FILES : Dosya upload i?lemlerinde kullan?l?r * $_REQUEST : $_GET, $_POST, $_COOKIE de?i?kenlerini beraberinde bulundurur * $_SESSION : Oturum yönetiminde kullan?l?r * $_GLOBAL : Script için tan?mlanan de?i?kenleri yönetir. */ echo "IP Adresiniz : "; echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 26 Şubat 2012 21:18 )  
backlinktr.biz | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 5355360c3da0d433 • 2019-11-14 01:28:54 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Budapest

Cloudflare

Working
backlinktr.biz

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that Cloudflare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your Cloudflare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.