Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Php PHP'de De?i?ken Kullan?m?


PHP'de De?i?ken Kullan?m?

Aç?klama yorum sat?rlar?ndad?r.
  1. /* * De?i?ken isimleri tan?mlan?rken : * $ i?areti ile ba?lar * rakamla ba?layamaz * bo?luk karakteri içeremez * Türkçe karakterler (??ü?öç??Ü?ÖÇ) içeremez * Özel karakterler içeremez (#,%,*,+,. vb.) * Yanl?? de?i?ken isim tan?mlamalar?: * $veritaban? * $veri tabani * $2ncisayi * $veri+tabani * Do?ru de?i?ken isim tan?mlamalar? * $veritabani * $degisken * $Degisken * $VeriTabani * $sayi2 * PHP büyük küçük harfe duyarl?d?r, $degisken ile $Degisken farkl? de?i?kenlerdir */ $degisken="Metin ifadesi";//De?i?kenin türü metin ifadesidir(string) //De?i?kenin türü atama esnas?nda belirlenir. echo $degisken; $degisken=3; echo "
  2. "; echo $degisken; $degisken=3.1231233; echo "
  3. "; echo $degisken; echo "
  4. Ön Tan?ml? De?i?kenler
  5. "; /* * $_SERVER : Sunucu taraf?ndan kullan?lan baz? parametre ve bilgileri ta??r * $_ENV : PHP yorumlay?c?s?n?n çal??t??? ortamdaki global namespace * $_COOKIE : Çerez yönetimi için kullan?l?r * $_GET : Adres sat?r?ndan gelen verileri okumak için kullan?l?r * $_POST : Post metodu ile gönderilen verileri okur * $_FILES : Dosya upload i?lemlerinde kullan?l?r * $_REQUEST : $_GET, $_POST, $_COOKIE de?i?kenlerini beraberinde bulundurur * $_SESSION : Oturum yönetiminde kullan?l?r * $_GLOBAL : Script için tan?mlanan de?i?kenleri yönetir. */ echo "IP Adresiniz : "; echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 26 Şubat 2012 21:18 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.