Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Php PHP'de De?i?ken Kullan?m?


PHP'de De?i?ken Kullan?m?

Aç?klama yorum sat?rlar?ndad?r.
  1. /* * De?i?ken isimleri tan?mlan?rken : * $ i?areti ile ba?lar * rakamla ba?layamaz * bo?luk karakteri içeremez * Türkçe karakterler (??ü?öç??Ü?ÖÇ) içeremez * Özel karakterler içeremez (#,%,*,+,. vb.) * Yanl?? de?i?ken isim tan?mlamalar?: * $veritaban? * $veri tabani * $2ncisayi * $veri+tabani * Do?ru de?i?ken isim tan?mlamalar? * $veritabani * $degisken * $Degisken * $VeriTabani * $sayi2 * PHP büyük küçük harfe duyarl?d?r, $degisken ile $Degisken farkl? de?i?kenlerdir */ $degisken="Metin ifadesi";//De?i?kenin türü metin ifadesidir(string) //De?i?kenin türü atama esnas?nda belirlenir. echo $degisken; $degisken=3; echo "
  2. "; echo $degisken; $degisken=3.1231233; echo "
  3. "; echo $degisken; echo "
  4. Ön Tan?ml? De?i?kenler
  5. "; /* * $_SERVER : Sunucu taraf?ndan kullan?lan baz? parametre ve bilgileri ta??r * $_ENV : PHP yorumlay?c?s?n?n çal??t??? ortamdaki global namespace * $_COOKIE : Çerez yönetimi için kullan?l?r * $_GET : Adres sat?r?ndan gelen verileri okumak için kullan?l?r * $_POST : Post metodu ile gönderilen verileri okur * $_FILES : Dosya upload i?lemlerinde kullan?l?r * $_REQUEST : $_GET, $_POST, $_COOKIE de?i?kenlerini beraberinde bulundurur * $_SESSION : Oturum yönetiminde kullan?l?r * $_GLOBAL : Script için tan?mlanan de?i?kenleri yönetir. */ echo "IP Adresiniz : "; echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 26 Şubat 2012 21:18 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.