Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama Php PHP'de De?i?ken Kullan?m?
´╗┐

PHP'de De?i?ken Kullan?m?

Aš?klama yorum sat?rlar?ndad?r.
  1. /* * De?i?ken isimleri tan?mlan?rken : * $ i?areti ile ba?lar * rakamla ba?layamaz * bo?luk karakteri išeremez * TŘrkše karakterler (??Ř?÷š??▄?Íă) išeremez * Ízel karakterler išeremez (#,%,*,+,. vb.) * Yanl?? de?i?ken isim tan?mlamalar?: * $veritaban? * $veri tabani * $2ncisayi * $veri+tabani * Do?ru de?i?ken isim tan?mlamalar? * $veritabani * $degisken * $Degisken * $VeriTabani * $sayi2 * PHP bŘyŘk kŘšŘk harfe duyarl?d?r, $degisken ile $Degisken farkl? de?i?kenlerdir */ $degisken="Metin ifadesi";//De?i?kenin tŘrŘ metin ifadesidir(string) //De?i?kenin tŘrŘ atama esnas?nda belirlenir. echo $degisken; $degisken=3; echo "
  2. "; echo $degisken; $degisken=3.1231233; echo "
  3. "; echo $degisken; echo "
  4. Ín Tan?ml? De?i?kenler
  5. "; /* * $_SERVER : Sunucu taraf?ndan kullan?lan baz? parametre ve bilgileri ta??r * $_ENV : PHP yorumlay?c?s?n?n šal??t??? ortamdaki global namespace * $_COOKIE : ăerez y÷netimi išin kullan?l?r * $_GET : Adres sat?r?ndan gelen verileri okumak išin kullan?l?r * $_POST : Post metodu ile g÷nderilen verileri okur * $_FILES : Dosya upload i?lemlerinde kullan?l?r * $_REQUEST : $_GET, $_POST, $_COOKIE de?i?kenlerini beraberinde bulundurur * $_SESSION : Oturum y÷netiminde kullan?l?r * $_GLOBAL : Script išin tan?mlanan de?i?kenleri y÷netir. */ echo "IP Adresiniz : "; echo $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
Son G├╝ncelleme ( Pazar, 26 ┼×ubat 2012 21:18 )  
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m