Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Girilen Üç Say?dan En Büyük Olan?n? Bulma


Girilen Üç Say?dan En Büyük Olan?n? Bulma

Haskell programlama dilinde yaz?lm?? olan bu programda enbuyuk fonksiyonuna argüman olarak verilen Integer tipindeki üç say?dan en büyük olan? geriye döndürülür. Bu programda kontrol yap?s? olarak if then else grubu yerine | i?areti kullan?lm??t?r. Bu i?areti kullanarak ko?ul belirtildikten sonra ko?ula uygun sonuç = ifadesinden sonra belirtilir. En sonda ise hiçbir duruma uymayan otherwise ifadesi yer almaktad?r.

  1. enbuyuk :: Int -> Int -> Int -> Int
  2. enbuyuk a b c
  3.             | a > b && a > c = a
  4.             | b > a && b > c = b
  5.             | otherwise      = c

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.